deskundig

betrouwbaar

betrokken

Stage/afstudeer opdracht - het nieuwe rapport

Regio: - Noord-Brabant , - Friesland , - Noord-Holland , - Zuid-Holland
Locatie:

 Samenvatting

Deze opdracht kijkt naar het digitaliseren van bestaande rapportages en het ontwerpen van een datamodel voor de gedigitaliseerde rapporten. De opdracht is geschikt voor HBOers en WOers met een achtergrond in informatica, informatiekunde, data-science en machine learning. Je kunt de grootte van deze opdracht zelf bepalen (Bacheloropdracht, stage, afstuderen, etc.).
Standplaats van deze opdracht zal een van de kantoren van Witteveen+Bos zijn (Deventer, Amsterdam, Rotterdam, Breda, Den Haag of Heerenveen), met regelmatig contact met het hoofdkantoor in Deventer. De vergoeding is afhankelijk van het soort opdracht.


Contactpersoon:
Wouter Klein Wolterink, wouter.klein.wolterink@witteveenbos.com, +31 6 8681 3392.


Achtergrond
Witteveen+Bos maakt veel rapportages tijdens het gehele ontwerptraject van grote infrastructurele projecten, denk hierbij aan milieueffectrapportages (m.e.r.s), ontwerpstudies en meer. De informatie die in deze rapporten wordt gezet komt vanuit verschillende disciplines en softwarepakketten. Op dit moment hebben we een digitaal platform ontwikkeld waarin met een interactieve kaart de informatie getoond wordt. De klant verwacht echter nog wel een statisch rapport (een PDF) omdat dit vaak wettelijk verplicht is en eenvoudig te archiveren. Hiervoor wordt alle informatie platgeslagen tot afbeeldingen en tabellen en gaat veel detailniveau en kennis verloren. Daarnaast worden er nog steeds veel van dergelijke platte rapporten gemaakt in projecten.
Om zowel de gebruiker als de klant beter en sneller inzicht te geven in alle informatie in een project is er een overgang nodig van tekst naar data, het nieuwe rapport. We willen specialisten in themas zoals geluid, verkeer, natuur, etc. een platform bieden waarmee zij alle informatie eenvoudig kunnen beheren en ontsluiten naar website, maar ook naar een rapport als de klant dit verwacht. Het rapport als eindpunt in plaats van als startpunt dus.


Opdracht
De opdracht heeft twee richtingen waarbinnen de opdracht kan worden vormgegeven:
1. Ontwerp een datamodel waarin alle informatie van een project kan worden opgeslagen en wat gebruikt kan worden om rapporten maar ook andere content mee te genereren. Bedenk hoe je omgaat met data uit verschillende softwarepakketten en hoe je data over hetzelfde onderwerp kan koppelen en doorzoeken.
2. Onderzoek hoe je met behulp van text-processingalgoritmes rapporten slim kan digitaliseren zodat data per onderwerp gebundeld en doorzocht kan worden. Het doel is uiteindelijk dat er een database ontstaat van alle uitgevoerde projecten waarmee zoekvragen zoals wat zijn de maatregelen voor natuurbescherming die vaak genomen worden bij dijkverleggingsprojecten? beantwoord kunnen worden.
De details van deze opdracht staan nog niet vast en kunnen door jou zelf worden vormgegeven.
Lijkt je het leuk om aan de basis te staan van de digitale revolutie in de advies- en ingenieurswereld? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.


Wie wij zijn
Witteveen+Bos is een internationaal opererend advies- en ingenieursbureau van ruim 1000 man groot met het hoofdkantoor in Deventer. We zetten harde techniek op duurzame wijze in voor maatschappelijke onderwerpen zoals schoon water, de energietransitie, verkeer en wegen, kustversterkingen, etc. Hierbij laten we ons leiden door de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN. Daarnaast is Witteveen+Bos via het aandelenparticipatiesysteem volledig in handen van werknemers. Wij vinden dit passen bij een kennisintensieve en hoogopgeleide organisatie zoals de onze, en het stimuleert de betrokkenheid en het ondernemerschap en draagt bij aan het succes en de continuïteit van ons bureau. De advies- en ingenieurswereld is momenteel aan het digitaliseren. Witteveen+Bos geeft deze digitale transformatie zelf vorm door met eigen digitale maatwerkoplossingen te komen, in plaats van afhankelijk te zijn van bestaande oplossingen. Onze afdeling Digital Technologies staat in het midden van deze ontwikkelingen: we werken samen met alle disciplines binnen ons bedrijf om ons werk te digitaliseren. Dit maakt ons werk erg gevarieerd en daardoor interessant.
Wij zijn altijd op zoek naar studenten die een opdracht bij ons willen doen of werkzoekenden die een baan zoeken. Geïnteresseerd? Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek! Of bezoek ons op http://www.witteveenbos.com