Jaarverslag

Witteveen+Bos is tevreden over de financiële resultaten in 2016.

De nettowinstmarge is 11,5 % (2015: 11,1 %).
Het nettoresultaat bedraagt 15,8 M€ (2015: 14,3 M€).
De opbrengsten bedroegen 137,1 M€ (2015: 129,6 M€).

De pdf van het Jaarverslag 2016 is door te bladeren en te downloaden.

 

Witteveen+Bos is zich bewust van het feit dat wij als kennisorganisatie een belangrijke en positieve bijdrage leveren aan onze maatschappij. Opdrachtgevers, burgers en medewerkers zijn geïnteresseerd in onze visie op actuele thema's zoals klimaatverandering, aantasting van ons leefmilieu, ethisch zakendoen en de ontwikkeling van onze medewerkers. Omdat wij de financiële en maatschappelijke resultaten gelijk waarderen, rapporteren wij hierover vanaf 2016 in een geintegreerd rapport.