Jaarverslag

Witteveen+Bos is tevreden over de financiële resultaten in 2015.

De nettowinstmarge is 11,1 % (2014: 12,8 %).
Het nettoresultaat bedraagt 14,3 M€ (2014: 15,3 M€).
De opbrengsten bedroegen 129,6 M€ (2014: 119,1 M€).

De pdf van het Jaarverslag 2015 is door te bladeren en te downloaden.

 

Witteveen+Bos is zich bewust van het feit dat wij als kennisorganisatie een belangrijke en positieve bijdrage leveren aan onze maatschappij. Opdrachtgevers, burgers en medewerkers zijn geïnteresseerd in onze visie op actuele thema's zoals klimaatverandering, aantasting van ons leefmilieu, ethisch zakendoen en de ontwikkeling van onze medewerkers. Omdat wij de financiële en maatschappelijke resultaten gelijk waarderen, werken wij toe naar een geintegreerde rapportage. Voor 2015 brengen wij daarom een gecombineerd jaarverslag uit.