Jaarverslag

Over het werk en de financiële en maatschappelijke resultaten van Witteveen+Bos wordt gerapporteerd in het (geïntegreerde) Jaarverslag 2017.

De nettowinstmarge is 9,6 % (2016: 11,5 %).
Het nettoresultaat bedraagt 12,5 M€ (2016: 15,8 M€).
De opbrengsten bedroegen 130,8 M€ (2016: 137,1 M€).

Lees de pdf van het Jaarverslag 2017 online.

Witteveen+Bos is zich bewust van het feit dat wij als kennisorganisatie een belangrijke en positieve bijdrage leveren aan onze maatschappij. Opdrachtgevers, burgers en medewerkers zijn geïnteresseerd in onze visie op actuele thema's zoals klimaatverandering, aantasting van ons leefmilieu, ethisch zakendoen en de ontwikkeling van onze medewerkers. Omdat wij de financiële en maatschappelijke resultaten gelijk waarderen, rapporteren wij hierover sinds 2016 in een geïntegreerd rapport.