Internationaal

Internationaal heeft Witteveen+Bos een goede positie op de volgende gebieden:

  • bereiding, transport en distributie van drinkwater
  • afvalwaterzuivering
  • waterbeheer
  • milieubeleid en -technologie
  • havens, baggeren, kust- en rivierwaterbouw
  • tunnels

Geografisch voeren we een selectief beleid. Naast het nabije buitenland (België, Duitsland, Engeland) zijn wij al zo'n 30 jaar actief in Indonesië en het Caribisch gebied. In Jakarta heeft Witteveen+Bos een kantoor. Daarnaast hebben wij kantoren in de steden Aktau, Atyrau en Almaty (Kazachstan), in Riga (Letland), Sint Petersburg (Rusland) en Ho Chi Minh Stad (Vietnam). Vanaf 1990 is er vanuit Centraal en Oost-Europa een grote vraag gekomen naar technische expertise en know how. Sinds die tijd zijn wij betrokken bij projecten in een groot aantal Centraal en Oost-Europese landen. In 2009 openden wij onze Belgische vestiging in Antwerpen en in 2014 werden onze kantoren in Singapore en Dubai geopend. In 2015 werd daar een kantoor in London, Verenigd Koninkrijk, aan toegevoegd. Daarnaast kwam het Belgische bureau MAVA de Witteveen+Bos gelederen versterken.

SEEN

Samen met de ingenieursbureaus NIRAS (Denemarken), Artelia (voorheen Sogreah, Frankrijk) en Tyréns (Zweden) maakt W+B deel uit van het Strategic European Expertise Network SEEN. Deze onafhankelijke bureaus behoren in hun eigen land tot de top, niet in grootte, maar wel qua kwaliteit en dienstverlening. Uitwisseling van kennis vindt plaats via kennisclusters, waarin interessante technische ontwikkelingen worden besproken en beschikbaar komen voor de thuismarkten. Ook worden er gezamenlijk nieuwe producten en diensten ontwikkeld en wordt er in diverse projecten in Oost-Europa, Afrika en China samengewerkt.