Overzicht stageopdrachten

1 2 3 >

Stage - Biobouwers en het effect van vraat in laagveengebieden

Regio: - Overijssel

Als er geen actie wordt ondernomen, zullen binnen enkele decennia de laatst overgebleven trilvenen (habitattype H7140A) vrijwel geheel uit Nederland zijn verdwenen. Voor het

Stage - Landschapsecologie met veldwerk

Regio: - Overijssel

De Weerribben en de Wieden zijn aangewezen als Natura 2000-gebieden met een opgave wat betreft waterkwaliteit. De P-concentratie in het oppervlaktewater is in een aantal delen

Stage - Elektrotechnisch ingenieur EWM

Regio: - Overijssel

Wil je ervaren hoe het is om aan de slag te gaan als een echte ingenieur?Voor de groep elektrotechniek & procesbesturing  zijn wij op zoek naar een stagiair elektrotechniek. In

Augmented Reality in praktijk

Regio: - Overijssel

Intelligente zoekmachines, smart phones en connected devices, virtual en augmented reality, slimme informatievoorziening en location based Technologies: ze zijn niet meer weg te

Blockchain

Regio: - Heel Nederland

Are you an IT/engineering student (MSc/BSc) interested in applying the blockchain technology to real use cases? Then we are looking for you! From the Industry & Energy

Stage / afstudeeropdracht - Modelgebaseerde regelaar RWZI

Regio: - Overijssel, - Heel Nederland

Door de meet- en regeltechniek van biologische rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZIs) te verbeteren, kan energie worden bespaard en kan het zuiveringsrendement worden

1 2 3 >