deskundig

betrouwbaar

betrokken

Stage/afstudeeropdracht - het digitaal ontwerpen van een installatie

Regio: - Noord-Brabant , - Overijssel , - Noord-Holland , - Zuid-Holland
Locatie:


Samenvatting
Dit is een HBO- of WO-studieopdracht die gaat over het digitaal ontwerpen van een industriële (waterzuiverings)installatie. Deze opdracht is geschikt voor studenten met een achtergrond in:

elektrotechniek (richting energietechniek en regeltechniek);
werktuigbouwkunde;
wiskunde (richting operations research);
informatica;
bedrijfskunde (richting IT).

Je kunt de grootte van deze opdracht zelf bepalen (Bacheloropdracht, stage, afstuderen, etc.).
Standplaats van deze opdracht zal een van de kantoren van Witteveen+Bos zijn (Deventer, Amsterdam, Rotterdam, Breda, Den Haag of Heerenveen), met regelmatig contact met het hoofdkantoor in Deventer. De vergoeding is afhankelijk van het soort opdracht.

Contactpersoon:
Wouter Klein Wolterink, wouter.klein.wolterink@witteveenbos.com, +31 6 8681 3392.

Achtergrond
Waterzuiveringsinstallaties (WZIs) zuiveren het afvalwater van huishoudens en bedrijven. Na zuivering wordt het water geloosd in het oppervlaktewater. Deze installaties vervullen daarmee een belangrijke maatschappelijke functie omdat ze direct de kwaliteit van ons water bepalen.
Witteveen+Bos is (inter)nationaal zeer actief met het (her)ontwerpen van (delen van) installaties. In het (her)ontwerpen van installaties gaat dan ook veel tijd en geld om. Het is daarom van belang dat ons ontwerpproces zo effectief, efficiënt, en betrouwbaar mogelijk is.
Het ontwerpproces dat nu wordt gehanteerd is echter gedateerd. Hoewel de installatie zoveel mogelijk in CAD-software wordt ontworpen, sluiten de verschillende softwarepakketten onvoldoende op elkaar aan waardoor ontwerpinformatie verspreid zit over verschillende databases, (Excel)lijsten en tekeningen. Omdat alle disciplines sterk afhankelijk zijn van elkaar zijn ingenieurs nu relatief veel tijd kwijt aan het gesynchroniseerd houden van alle verschillende ontwerpen. Wat Witteveen+Bos dan ook nodig heeft is een digitaliseringsslag van het ontwerpproces.
Witteveen+Bos wil naar een situatie toe waarin alle ontwerpinformatie in één digitaal model zit, en alle ingenieurs alleen nog maar met dit model aan het werk zijn. Dit model zal informatie moeten bevatten van alle disciplines die direct of indirect aan het ontwerpproces deelnemen: procestechnologie, werktuigbouwkunde, elektrotechniek, procesautomatisering, maar ook projectmanagement.
Het model zal ook afhankelijkheden tussen ontwerpparameters moeten bevatten. Het spanningsnetwerk zal bijv. moeten worden gedimensioneerd met inachtneming van geografische beperkingen zoals kabellengtes en bijkomend spanningsverlies. Werktuigbouwkundige procesdelen zullen op elkaar gedimensioneerd moeten worden. Procesautomatiseringsregelingen moeten worden geformaliseerd, zoals de regeling van een pomp op basis van een niveaumeter. De financiële gevolgen van een ontwerpkeuze moeten zichtbaar worden.
Het uiteindelijke doel is om tot een model te komen dat het ontwerpproces niet alleen automatiseert (door eenvoudige handelingen zoveel mogelijk te beperken) maar ook valideert. Bovendien verwachten we dat door gebruik van standaardoplossingen het ontwerpproces op een steeds hoger niveau kan worden geautomatiseerd.


Opdracht
Het digitaliseren van het ontwerpproces van een WZI is een grote, multidisciplinaire klus waarbinnen we ruimte hebben voor verschillende soorten opdrachten voor studenten met verschillende achtergronden. Grofweg zal elke opdracht uit de volgende stappen bestaan, waar het aan jou is om te bepalen hoe ver je een stap invult:


1. Het vastleggen van het ontwerpproces. Voor deze opdracht ga je in gesprek met een of meerdere disciplines in het ontwerpproces en ga je na:
o Welke informatie gebruiken zij als input, wat leveren zij als output?
o Waar komt die informatie vandaan en wat wordt er mee gedaan?
o Wat is de samenhang tussen processtappen onderling?
o In hoeverre valt een processtap te standaardiseren?
2. Het automatiseren van het ontwerpproces. Hierbij moet je denken aan:
o Het documenteren van de middelen die nu al gebruikt worden en hoe hierop aangesloten kan worden.
o Het uitwerken van en bewijzen hoe een ontwerpstap geautomatiseerd kan worden.
o Het zelf koppelen van bestaande softwaremiddelen.
o Het zelf implementeren van een proof of concept.
Op basis van bovenstaande zijn er allerlei variaties mogelijk. Je kunt een specifieke discipline kiezen om je in te verdiepen of juist meerdere. Je kunt je vooral richten op het vastleggen van het ontwerpproces, of juist op het automatiseren van een processtap. We zoeken zowel conceptuele denkers als handige knutselaars.


Wie wij zijn
Witteveen+Bos is een internationaal opererend advies- en ingenieursbureau van ruim 1000 man groot met het hoofdkantoor in Deventer. We zetten harde techniek op duurzame wijze in voor maatschappelijke onderwerpen zoals schoon water, de energietransitie, verkeer en wegen, kustversterkingen, etc. Hierbij laten we ons leiden door de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN. Daarnaast is Witteveen+Bos via het aandelenparticipatiesysteem volledig in handen van werknemers. Wij vinden dit passen bij een kennisintensieve en hoogopgeleide organisatie zoals de onze, en het stimuleert de betrokkenheid en het ondernemerschap en draagt bij aan het succes en de continuïteit van ons bureau.
De advies- en ingenieurswereld is momenteel aan het digitaliseren. Witteveen+Bos geeft deze digitale transformatie zelf vorm door met eigen digitale maatwerkoplossingen te komen, in plaats van afhankelijk te zijn van bestaande oplossingen. Onze afdeling Digital Technologies staat in het midden van deze ontwikkelingen: we werken samen met alle disciplines binnen ons bedrijf om ons werk te digitaliseren. Dit maakt ons werk erg gevarieerd en daardoor interessant.
Wij zijn altijd op zoek naar studenten die een opdracht bij ons willen doen of werkzoekenden die een baan zoeken. Geïnteresseerd? Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek! Of bezoek ons op http://www.witteveenbos.com