1 2

Boat Conveyor

Boten hebben voorzieningen nodig om obstakels en niveauverschillen in vaarwegen te passeren. Witteveen+Bos ontwikkelde hiervoor de Boat Conveyor, een soort lopende band voor boten.

Sinds jaar en dag hebben boten voorzieningen nodig om obstakels en niveauverschillen in vaarwegen te passeren. Daarvoor zijn veel oplossingen gerealiseerd in de vorm van bijvoorbeeld schutsluizen en scheepsliften. Deze zijn over het algemeen bijzonder kostbaar in zowel aanleg als bediening en onderhoud. De maatschappij vraagt om goedkopere, innovatieve oplossingen. Witteveen+Bos heeft dit gebrek aan eenvoudige voorzieningen opgepakt en na gedegen onderzoek de Boat Conveyor ontwikkeld. Deze energieneutrale constructie verplaatst boten met een maximale lengte van twintig meter over en langs obstakels met elke denkbare lengte en hoogte. Innovatief is de volautomatische, energieneutrale constructie die is gebaseerd op het principe van de lopende band.

De lopendebandtechniek wordt in veel transporttoepassingen gebruikt en heeft zich constructief en kwalitatief bewezen. De constructie van de Boat Conveyor maakt gebruik van dit systeem. Nadat het grondwerk is gerealiseerd, wordt met prefab betonelementen de onderbouw samengesteld. Dit kan in iedere gewenste vorm. Vervolgens wordt de bandconstructie geïnstalleerd, waarbij de helling van de band in de lengterichting niet boven de vijftien graden mag komen. Het bijzondere van de Boat Conveyor ten opzichte van een conventionele lopende band zijn de nader te stellen eisen. Voor de optimale ondersteuning van de boten is het van belang dat er een zachte laag op de standaardbanden wordt aangebracht. Deze laag bestaat uit een gelachtige vulling in een kunststof omhulling die de vorm van de boot aanneemt. De Cradle to Cradle-filosofie wordt nagestreefd: de bouwmaterialen zijn voor een groot deel recyclebaar.

De aandrijving vindt met elektromotoren plaats en is geluidsarm. Met de band wordt zonne-energie gewonnen. Hierdoor wordt het gehele systeem energieneutraal uitgevoerd. De bouwhoogte is veel geringer dan van bijvoorbeeld scheepsliften. Dit is een groot pluspunt als het gaat om landschappelijke inpassing. Met bepaalde tussenruimte kunnen meer boten tegelijk op de band worden vervoerd. Sensoren regelen het aan- en opvaren alsmede het niet toelaten van boten met afwijkende maten. Als er geen aanbod is, staat de band stil. Door het systeem te voorzien van verkeersseinen kan de band in twee draairichtingen worden gebruikt en kan wederzijdse passage plaatsvinden. De eenvoud, de minimale constructieomvang en het over land passeren van de boten zijn niet alleen grote pluspunten, maar geven ook een verrassende inpassing in het landschappelijk beeld.

In de media is recent aandacht besteed aan de Boat Conveyor: