Overzicht afstudeeropdrachten

1 2 3 4 >

Stage/afstudeer opdracht - planningsapp

Regio: - Noord-Brabant, - Overijssel, - Friesland, - Noord-Holland, - Zuid-Holland

Dit is een praktische opdracht om een gebruiksvriendelijke, online planningsapp te maken. De focus ligt op de visuele interactie met de gebruiker. Deze opdracht is geschikt voor

Stage/afstudeer opdracht - de business case van een waterzuiveringsinstallatie

Regio: - Noord-Brabant, - Overijssel, - Friesland, - Noord-Holland, - Zuid-Holland

Dit is een opdracht geschikt voor WOers met een bedrijfskundige achtergrond. Voor deze opdracht wordt aan je gevraagd om een volledige kosten- en batenanalyse op te stellen en

Stage/afstudeeropdracht - data science geautomatiseerd

Regio: - Noord-Brabant, - Overijssel, - Friesland, - Noord-Holland, - Zuid-Holland

Dit is een opdracht geschikt voor WO-ers met een achtergrond in data science. Je kunt de grootte van deze opdracht zelf bepalen (Bacheloropdracht, stage, afstuderen,

Stage/afstudeer opdracht - het nieuwe rapport

Regio: - Noord-Brabant, - Friesland, - Noord-Holland, - Zuid-Holland

  Deze opdracht kijkt naar het digitaliseren van bestaande rapportages en het ontwerpen van een datamodel voor de gedigitaliseerde rapporten. De opdracht is geschikt voor HBOers

Stage/afstudeeropdracht - het digitaal ontwerpen van een installatie

Regio: - Noord-Brabant, - Overijssel, - Noord-Holland, - Zuid-Holland

Dit is een HBO- of WO-studieopdracht die gaat over het digitaal ontwerpen van een industriële (waterzuiverings)installatie. Deze opdracht is geschikt voor studenten met een

Afstudeeropdracht - De Marktvisie en SCB: minder papierwerk, meer samenwerking

Regio: - Noord-Holland, - Zuid-Holland

Afstuderen op het raakvlak contractvoorbereiding en contractmanagementIn het kader van de Marktvisie (www.marktvisie.nu) heeft Rijkswaterstaat onlangs een nieuwe handreiking

1 2 3 4 >