Overzicht afstudeeropdrachten

1 2 3 >

Afstudeeropdracht: Integreren van Circulaire Economie in Asset Management

Regio: - Overijssel, - Noord-Holland

De ambitie van Nederland is om in 2050 een circulaire economie te zijn. Rijkswaterstaat wil al in 2030 circulair werken. Om dit te realiseren vervult assetmanagement hierbinnen

Stage - afstudeeropdracht - Remote Sensing

Regio: - Overijssel

Voor de groep data-analyse en informatievoorziening zijn wij op zoek naar een enthousiaste stagiair of afstudeerder om aan de slag te gaan met remote sensing gegevens. Onder

NEC4 en samenwerkingsmechanisme in contracten

Regio: - Noord-Brabant, - Zuid-Holland

AchtergrondinformatieInternationaal heeft Witteveen+Bos een goede positie op diverse vakgebieden (zoals drinkwater, afvalwaterzuivering, havens, baggeren, kust- en

Afstudeeropdracht - Participatie - de rol van stakeholders in ontwerpprocessen

Regio: - Overijssel

De projecten van onze opdrachtgevers staan niet op zichzelf maar spelen zich af in een omgeving. Die omgeving bestaat uit onder meer overheden, burgers en belangenorganisaties

Afstudeeropdracht - (Praktijk)onderzoek big data in relatie tot participatie

Regio: - Overijssel

De projecten van onze opdrachtgevers staan niet op zichzelf maar spelen zich af in een omgeving. Die omgeving bestaat uit onder meer overheden, burgers en belangenorganisaties

Stage / afstudeeropdracht - Modelgebaseerde regelaar RWZI

Regio: - Overijssel, - Heel Nederland

Door de meet- en regeltechniek van biologische rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZIs) te verbeteren, kan energie worden bespaard en kan het zuiveringsrendement worden

1 2 3 >