Overzicht afstudeeropdrachten

1 2 3 >

Afstemming van inspectie en onderhoud van inrastructuur op de eisen van de circulaire economi

Regio: - Noord-Holland, - Zuid-Holland

De ambitie van Nederland is om in 2050 een circulaire economie te zijn. Rijkswaterstaat wil al in 2030 circulair werken. Om dit te realiseren vervult asset management hierbinnen

A - Lean en auto risicodossier

Regio: - Overijssel

Voor de planning van multidisciplinaire projecten wordt vaak gebruik gemaakt van lean planningen met planningssessies, waarbij alle betrokkenen fysiek aanwezig moeten zijn. Kan

A - Inkoopstrategie duurzaamheid

Regio: - Overijssel

Master thesis construction management & engineering (CME)Wat is de beste inkoopstrategie voor projecten in de GWW-sector om projectambities op het gebied van innovaties en

NEC4 en samenwerkingsmechanisme in contracten

Regio: - Noord-Brabant, - Zuid-Holland

AchtergrondinformatieInternationaal heeft Witteveen+Bos een goede positie op diverse vakgebieden (zoals drinkwater, afvalwaterzuivering, havens, baggeren, kust- en

Afstudeeropdracht - Participatie - de rol van stakeholders in ontwerpprocessen

Regio: - Overijssel

De projecten van onze opdrachtgevers staan niet op zichzelf maar spelen zich af in een omgeving. Die omgeving bestaat uit onder meer overheden, burgers en belangenorganisaties

Afstudeeropdracht - (Praktijk)onderzoek big data in relatie tot participatie

Regio: - Overijssel

De projecten van onze opdrachtgevers staan niet op zichzelf maar spelen zich af in een omgeving. Die omgeving bestaat uit onder meer overheden, burgers en belangenorganisaties

1 2 3 >