1 2
Beelden

Stationsgebied Utrecht

Onder de noemer CU2030 herontwikkelt de gemeente Utrecht het Utrechtse stationsgebied om de leefbaarheid te vergroten en om plek te bieden aan het groeiende aantal inwoners en reizigers. Ook wordt de verbinding tussen het stationsgebied en de binnenstad verbeterd en komt het water terug in de Catharijnesingel. De gevolgen voor de infrastructuur en de gebouwde omgeving zijn groot.

Het Jaarbeursplein krijgt een metamorfose en er komt een nieuwe parkeergarage onder het plein. Het herinrichten van het Jaarbeursplein en de aanleg van de bijbehorende ondergrondse parkeergarage is een van de grote integrale opgaven aan de westzijde van het Centraal Station. Witteveen+Bos heeft samen met OKRA Landschapsarchitecten en Zwarts & Jansma Architecten het integraal definitief ontwerp uitgewerkt en een UAV-gc contract opgesteld. Witteveen+Bos verzorgde de technische uitwerking (onder andere verkeerstechniek parkeergarage, constructie, bouwfysica en akoestiek, installaties en brandveiligheid, geotechniek, civiele techniek en maaiveldinrichting, milieutechniek) en integraal bouwmanagement (vergunningen, planning en fasering, kostenramingen). Het ontwerp voor de openbare ruimte is door OKRA Landschapsarchitecten uitgewerkt en de architectuur van de parkeergarage is van de hand van Zwarts & Jansma Architecten. Het gebied spreekt nu nog niet echt tot de verbeelding, maar moet een visitekaartje voor de stad worden. Een mooie route richting de Jaarbeurs, een druk verkeersknooppunt waar plaats is voor alle vervoerstypen en een goede parkeergarage met genoeg ruimte. Utrecht heeft nu nog geen grote pleinen voor evenementen. Op het Jaarbeursplein is straks voldoende ruimte voor grote evenementen en kleinschalig vertier, waardoor het een bestemming op zichzelf wordt.

Ook de andere kant van het station wordt gewerkt. Witteveen+Bos werkt sinds 2012 aan het ontwerp en de realisatie van een nieuw viaduct voor hoogwaardig openbaar vervoer over de Leidsche Rijn, evenals de nieuwe inrichting van de Van Sijpesteijnkade en de Mineurslaan. In dit project speelt de omgeving een belangrijke rol, er is veel afstemming met verschillende partijen en er wordt rekening gehouden met de dagelijkse gebruikers. Fietsers en voetgangers moeten veilig kunnen passeren tijdens werkzaamheden. Ook daarom is de fasering van de plannen van groot belang in dit dichtbevolkte stuk stad.