1 2
Beelden

Zuidasdok

De Amsterdamse Zuidas is met al haar kantoorgebouwen het financiële hart van de Nederlandse hoofdstad. Om de bereikbaarheid per openbaar vervoer en via de weg te verbeteren en verdere groei mogelijk te maken, pakken Rijkswaterstaat, ProRail en de Gemeente Amsterdam het gebied aan. Het gebied moet zich ontwikkelen tot een duurzaam gemengd stedelijk centrum voor wonen, werken en voorzieningen.

In de eerste fase van de ontwikkelingen werken gemengde teams van Witteveen+Bos, ARCADIS en AT Osborne aan onder meer een integraal referentieontwerp en een kostenraming voor het realiseren van de verbreding en ondertunneling van de A10 ter hoogte van de Zuidas. Daarnaast wordt de vraagspecificatie opgesteld voor het design and construct contract en worden een milieueffectrapportage, een ontwerp tracébesluit en een tracébesluit opgesteld.

Zuidasdok is een groot project op een complexe locatie. Alles wordt aangepakt: van de wachtrijen voor roltrappen op het station door stationsuitbreiding, tot de files op de A10 door deze ondergronds te brengen en extra rijbanen toe te voegen. Als het project af is, staan reizigers merkbaar minder lang in de rij op de stations en  nemen files af. Er is veel aandacht voor de bouwfase en bouwhinder, waarbij in elke fase maatwerk wordt geleverd: het werk moet netjes worden afgeschermd van de reizigers, moet zo min mogelijk overlast veroorzaken en alles dient bereikbaar te blijven.

De tunnel aan de noordzijde is gepland op korte afstand van de bebouwing. Uit onderzoek bleek dat de aanleg van de tunnel mogelijk is. Na beschouwing van de ontwerp- en uitvoeringsrisico’s voor bijvoorbeeld fundering van de bebouwing door zettingen en trillingen, bleek dat de risico’s beheersbaar waren. Hierdoor kan de tunnel in een kortere tijd gebouwd worden, wat veel overlast scheelt.

Door nu te investeren in de ontwikkeling van het gebied, blijft de Zuidas in de toekomst goed bereikbaar. Er wordt in dit project veel aandacht besteed aan het op elkaar laten aansluiten van verschillende functionaliteiten. Door de A10 deels ondergronds te brengen, kan de openbare ruimte opnieuw worden ingericht en bijvoorbeeld nieuw groen worden aangelegd. Daardoor blijft de Zuidas een bereikbaar financieel centrum, waar ruimte is voor ontwikkeling en waar het prettig is om te verblijven.

 

+  lees het interview met Renée van Dorst en Steven Delfgaauw, die beiden werken aan dit project.