2018 Zoro Feigl +
2017 Floris Kaayk +
2016 Iris van Herpen +
2015 Renzo Martens +
2014 Geert-Jan Hobijn +
2013 Driessens & Verstappen +
2012 Angelo Vermeulen +
2011 Dick Raaijmakers +
2010 Geert Mul (foto: Koos Breukel) +
2009 Edwin van der Heide +
2008 Lawrence Malstaf +
2007 Gerrit van Bakel +
2006 John Körmeling +
2005 Marnix de Nijs +
2004 Giny Vos +
2003 Felix Hess +
2002 Theo Jansen +

Winnaars Kunst+Techniek-prijs

2018: Zoro Feigl

Zoro Feigl (Amsterdam, 1983) is gefascineerd door de manier waarop de dingen werken zoals ze werken, waarom iets beweegt zoals het beweegt. Met materiaal dat zo van de bouwplaats lijkt te zijn gehaald (buizen van plastic en staal, kettingen, touwen, transportbanden, motortjes) maakt Zoro bewegende kunstwerken. Door het vaak industriële materiaal anders in te zetten dan waarvoor het is bedoeld, zorgt het voor verrassende bewegingen en dynamiek. Veel van zijn werk is ontworpen voor tentoonstelling in grote ruimten, en kunnen daarmee naast fascinerend ook als intimiderend of zelfs dreigend worden ervaren. De sculpturen bewegen volgens hun eigen, soms voorspelbare en dan weer verrassende ritme. Dat is voor Zoro de kunst: het materiaal en de beweging doorgronden en deze weten te orkestreren.

2017: Floris Kaayk

Floris Kaayk (Tiel, 1982) is een Nederlandse digitaal kunstenaar. Hij groeide op in Tiel als zoon van het kunstenaarsechtpaar Coen en Guusje Kaayk. Kaayk studeerde cum laude af aan de afdeling animatie van de Academie voor Beeldende Kunsten Sint-Joost in Breda en haalde een Master of Fine Arts aan het Sandberg Instituut in Amsterdam. Floris’ werk focust op futuristische fantasieën en concepten. Zijn werk visualiseert technologische vooruitgang, soms door de voordelen te laten zien, andere keren door de negatieve consequenties te presenteren.

2016: Iris van Herpen

Iris van Herpen (Wamel, 1984) is een kunstenaar in de modewereld; haar werken zijn van grote innovatieve en sculpturale waarde. Met haar artistieke werk heeft zij een niet te onderschatten impact op haar vakgebied, waarbij ze technische innovaties combineert met traditioneel vakmanschap. Van Herpen ziet het vrouwelijk lichaam als een canvas, waarvoor zij telkens nieuwe draagbare sculpturen ontwerpt. Haar ontwerpen ontstaan door een unieke behandeling van het materiaal of zelfs het creëren van geheel nieuwe materialen. Voor dit materiaalonderzoek en de onderscheidende manier waarop zij haar collecties presenteert, doet Van Herpen interdisciplinair onderzoek en werkt zij vaak samen met andere kunstenaars en met wetenschappers.

2015: Renzo Martens

Renzo Martens is de veertiende winnaar van de Witteveen+Bos-prijs voor Kunst+Techniek. Renzo (1973) is een Nederlandse kunstenaar en documentairemaker die door de jury werd voorgedragen omdat in zijn kunst de sociale, politieke en economische impact van technologie op de samenleving centraal staat. Renzo studeerde politicologie in Nijmegen en volgde kunstopleidingen aan de Koninklijke Academie in Gent en de Rietveld Academie in Amsterdam. In 2013 werd hij benoemd als World Fellow aan Yale. Martens werkt momenteel aan een PhD in de kunsten aan de School of Arts in Gent. Hij verwierf internationale bekendheid met zijn controversiële documentaire Episode III: Enjoy Poverty (2009), over hoe Congo zijn armoede te gelde kan maken. Hij leerde bijvoorbeeld lokale fotografen hun armoede in beeld te brengen. Naast de Kunst+Techniek-prijs werd Martens in 2015 ook geëerd met de Amsterdamprijs voor de Kunst.

2014: Geert-Jan Hobijn

De Nederlandse geluidskunstenaar Geert-Jan Hobijn (Amsterdam, 1959) is afgestudeerd in fiscaal recht en studeerde kunst aan de Rijksakademie in Amsterdam. Met het door hem opgerichtte platform Staalplaat Soundsystem werkt hij, vaak samen met anderen, aan zeer uiteenlopende geluidsprojecten. Staalplaat Soundsystem is onder meer verantwoordelijk voor de schepping van mechanische orkesten, die veelal worden samengesteld uit allerlei consumentenelektronica, zoals boenmachines, wasmachines, stofzuigers en ventilatoren. Over de mechanieken en de manier waarop zijn werken in elkaar zitten, doet Hobijn niet geheimzinnig: als mensen zien waar het geluid vandaan komt, gaan ze makkelijker mee in de beleving. Geluid heeft van zichzelf al genoeg mystiek, dat behoeft geen versterking door middel van verhullend vormgegeven werken. De interactiviteit en de zichtbare mechanieken van de werken blijken ook kinderen enorm te fascineren. Sinds 2005 geeft Hobijn daarom workshops, zoals 'instrumenten bouwen' voor kinderen. Typerend is dat Hobijn met zijn kunstprojecten vaak in generaties werkt: het werk evolueert in elkaar opvolgende edities. De expositie in de Bergkerk was een 'ruisend bos', een binnenversie van Composed Nature.

2013: Driessens & Verstappen

Erwin Driessens (Wessem, 1963) en Maria Verstappen (Someren, 1964) vormen een paar sinds zij elkaar leerden kennen tijdens hun opleiding aan de Academie Beeldende Kunsten in Maastricht, waarna zij beiden hun studie vervolgden aan de Rijksakademie van Beeldende kunst in Amsterdam, van 1988 tot 1991. Sinds 1990 werken zij op professioneel gebied samen. Driessens & Verstappen zijn internationaal toonaangevend op het gebied van de generatieve kunst. De werken van het kunstenaarsduo kennen verschillende uitingsvormen zoals sculptuur, software, robotica, installatie en fotografie. De fascinatie van Driessens & Verstappen ligt bij groeiprocessen en transformatie. Zo ontwikkelen zij mechanismen die zelfstandig unieke objecten of bewegingen kunnen voortbrengen. Driessens & Verstappen scheppen de omstandigheden, de regels en grenzen waarbinnen de mechanismen hun gang kunnen gaan; daarmee automatiseren zij feitelijk het creëren van unica.

2012: Angelo Vermeulen

Angelo Vermeulen (1971) is een Belgische kunstenaar, fotograaf en wetenschapper (gepromoveerd in de biologie). Hij heeft diverse grote kunstprojecten gerealiseerd, veelal open en experimentele installaties waarin onder meer algen, ecosystemen en hybride structuren centraal staan. Hij werkt op de snijvlakken van kunst, wetenschap en technologie en voegt daar een sociaal en communicatief aspect aan toe door co-creatie centraal te stellen in zijn kunstwerken. Het door hem bedachte Biomodd-concept werd onder meer al uitgevoerd in de Filipijnen, Ohio, Nieuw-Zeeland en Slovenië. Vermeulen werkt bij de TU Delft aan een proefschrift rond ruimtevaart en participatieve systemen. In maart 2013 begint hij aan een vier maanden durend verblijf in een gesimuleerde ruimtemissie-habitat om de bereiding van ruimtevaartmenu's te testen, als onderdeel van een NASA-studie naar uitgebalanceerde voeding voor astronauten.

2011: Dick Raaijmakers

Dick Raaijmakers (1930-2013) was een Nederlandse componist, theatermaker en theoreticus. Hij won de tiende Kunst+Techniek-prijs in 2011. Raaijmakers is één van de grondleggers van de Nederlandse elektronische muziek in de jaren vijftig en was als 'multimediakunstenaar' zijn tijd ver vooruit. Hij schiep vele elektronische composities, ‘instructiestukken’ voor strijkensembles, fonokinetische objecten, ‘grafische methodes’ voor tractor en fiets, beeldende kunst, muziekscenische composities en muziektheaterproducties. Hij gold als samenbrenger van disciplines als beeldende kunst, film, literatuur en theater met de wereld van de muziek. Dick Raaijmakers bracht zijn ideeën ook tot uiting in talloze lezingen, artikelen en boeken.

2010: Geert Mul

Mediakunstenaar Geert Mul was de winnaar van de Witteveen+Bos-prijs voor Kunst+Techniek 2010. Volgens de jury is zijn werk is voor de hedendaagse kunst van groot belang, door de innovatieve wijze waarop hij met de overweldigende stroom aan informatie en beelden van deze tijd omgaat. Met zijn interactieve kunstwerken leert Mul de kijker de enorme stroom aan informatie en beelden vanuit een ander perspectief te zien. De kijker is niet langer overgeleverd aan de beeldentsunami, maar ervaart die in een filmische reeks met een steeds variërend ritme. Werken van Mul zijn met grote regelmaat in binnen- en buitenland te zien.

2009: Edwin van der Heide

De winnaar van de Witteveen+Bos-prijs voor Kunst+Techniek 2009 was de geluidskunstenaar/componist Edwin van der Heide. De onafhankelijke jury droeg Van der Heide voor op grond van zijn unieke plaats binnen de nieuwe media in de beeldende kunst. Door zijn innovatieve constructies worden eigentijdse muziek, beeldende kunst en architectuur op scherpzinnige wijze met elkaar verbonden.

2008: Lawrence Malstaf

De winnaar van de Witteveen+Bos-prijs voor Kunst+Techniek 2008 was Lawrence Malstaf. De jury heeft Malstaf voorgedragen, omdat hij in zijn werk op een zelden vertoonde, zeer persoonlijke manier de interactieve harmonie tussen mens en voorwerp tot uiting weet te brengen. Hij maakt daarbij gebruik van nieuwe technologie, die voelbaar aanwezig is maar zich niet opdringt. Malstaf verbindt de technologische wereld met een romantisch verlangen naar het intensiveren van onze beleving.

2007: Gerrit van Bakel

De Kunst+Techniek-prijs 2007 ging naar de nestor van de op techniek gerichte Nederlandse kunst: Gerrit van Bakel (1943-1984). De jury van de Kunst+Techniek-prijs heeft Van Bakel voorgedragen op grond van de breedte van zijn visie, zijn onbetwiste voortrekkersrol en de verbluffende kwaliteit van zijn oeuvre. De prijs is uitgereikt aan de Stichting Beheer Kunstwerken Gerrit van Bakel.

2006: John Körmeling

Beeldend kunstenaar John Körmeling won de Witteveen+Bos-prijs voor Kunst+Techniek 2006. Körmeling ontving de prijs voor zijn hele oeuvre, waarin hij volgens de jury "de techniek telkens buiten de gebaande paden laat treden en de ingenieurspraktijk kritisch en met humor ter discussie weet te stellen".

2005: Marnix de Nijs

Kunstenaar Marnix de Nijs won de Witteveen+Bos-prijs voor Kunst+Techniek in 2005. Hij ontving de prijs voor zijn gehele oeuvre, dat bestaat uit interactieve machines, die spelen met de menselijke perceptie van en controle over beeld en geluid. De jury roemde hem om "zijn baanbrekend onderzoek naar de dynamische botsing van lichamen, machines en andere media, dat niet alleen een culturele rol opeist, maar ook vervult".

2004: Giny Vos

Kunstenares Giny Vos won de Witteveen+Bos-prijs voor Kunst+Techniek 2004. Zij kreeg de prijs voor haar hele oeuvre, waarmee zij naar het unanieme oordeel van de jury blijk geeft van "een vernieuwende en bovenal poëtische benadering van techniek en technologische cultuur". Centraal in het werk van Vos staan beelden in de open ruimte, die gemaakt zijn met behulp van nieuwe media. Zo werkt Vos veel met licht, video, computers, neon en LED-displays.

2003: Felix Hess

Beeldend kunstenaar Felix Hess kreeg de Witteveen+Bos-prijs voor Kunst+Techniek 2003 voor zijn kleine maar bijzondere oeuvre, waarin hij verschijnselen zichtbaar maakt, die onze zintuigen normaal gesproken niet kunnen waarnemen. Zo reageren zijn windvaantjes op minieme luchtbewegingen en registreren zijn druklampen verschillen in luchtdruk. Ook maakte Hess geluidsbeestjes. Dit zijn kleine wezentjes, die piepen als het een tijdje stil is of als ze een ander geluidsbeestje horen, maar die zwijgen zodra er een vreemd geluid te horen is. De jury omschreef Hess als een kunstenaar die "onze zintuigen opnieuw opent en ons stil laat staan in verwondering".

2002: Theo Jansen

Beeldend kunstenaar Theo Jansen was in 2002 de eerste winnaar van de Witteveen+Bos-prijs voor Kunst+Techniek. Hij ontving de prijs voor zijn gehele oeuvre, waarin de zogenaamde strandbeesten een centrale plaats innemen. Deze van pvc-buizen gemaakte beesten kunnen door de wind gedreven over het strand lopen. De jury noemde Jansen een voortrekker, die al twee decennia lang de raakvlakken van kunst en techniek met zijn werk weet te definiëren. Volgens de jury weet Jansen de techniek in een kunstzinnig ontwerpproces te overtroeven.

Meer informatie

Over iedere winnaar is als onderdeel van de prijs een publicatie verschenen. Mocht u interesse hebben in een publicatie over een van de winnaars, dan kunt u een email sturen naar communicatie@witteveenbos.nl. Ook via de website van de Kunst+Techniek-prijs is het mogelijk om deze publicaties aan te vragen.