1 2
Beelden

WASH-projecten Ghana

Het grootste gedeelte van de bevolking van Ghana heeft nauwelijks toegang tot sanitaire voorzieningen. De sanitaire voorzieningen ontbreken of zijn van laag niveau en ook schoon drinkwater wordt vaak beperkt geleverd. Hetzelfde geldt voor drainage en afvalverwerking. Dit heeft een nadelig effect op de gezondheid van de bevolking, het belemmert de economie en het schaadt een gezonde woonomgeving.

Samen met Simavi, Berenschot en lokale partijen werkt Witteveen+Bos binnen het Ghana Netherlands WASH Programme aan voorzieningen voor water, sanitatie en hygiëne in vijf Ghanese gemeenten. De samenwerking tussen een ngo, een managementconsultant en een ingenieursbureau leidt tot een pragmatische en effectieve projectaanpak, waardoor de bevolking bijvoorbeeld toegang krijgt tot schoon drinkwater en er op scholen toiletvoorzieningen worden aangelegd.

Het doel van het Ghana Netherlands WASH Programme (GNWP) is om samen met private partijen een duurzame ontwikkeling op het gebied van water, sanitatie en hygiëne te bewerkstelligen in vijf gemeenten. Dit programma wordt gefinancierd uit het budget voor handel en ontwikkelingssamenwerking van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken in samenwerking met de Ghanese overheid. De financiële duurzaamheid van het programma wordt vergroot door zoveel mogelijk marktwerking in de serviceverlening te introduceren.

In de eerste fase is met de vijf gemeenten een langetermijnmasterplan vastgesteld en zijn de investeringen voor de eerste maatregelen voorbereid met ontwerpen en tenders. De projectgroep pakt deze activiteiten samen met de gemeenten en lokale stakeholders op omdat ‘capacity building’ een belangrijk doel van het programma is. Gedragsverandering moet in de communities zelf plaatsvinden. Een belangrijk onderdeel in deze eerste fase is ook het ‘WASH for schools’ programma, waarbij jongeren bewust worden gemaakt van het belang van water, sanitatie en hygiëne. Ook worden er op de scholen verbeterde voorzieningen aangelegd.

Witteveen+Bos werkte de afgelopen jaren aan tientallen waterprojecten in vele Afrikaanse landen. Deze ruime ervaring - van het ontwerp van waterzuiveringsinstallaties tot het ontwikkelen van masterplannen voor betere infrastructuur - komt van pas voor dit nieuwe project in Ghana.

 

+ lees het interview met Jochem Schut en Richard Sedafor, die beiden werken aan dit project.

+ lees de verhalen en geleerde lessen na afronding van de eerste fase van dit programma