Tweede Maasvlakte

De aanleg van de Maasvlakte 2 (MV2) is na meer dan 15 jaar bestuurlijk overleg in september 2008 van start gegaan. Dit grote landaanwinningsproject kwam voort uit een dreigend ruimtegebrek in de Rotterdamse haven. Het is het grootste waterbouwkundige project in Nederland sinds de Deltawerken en de aanleg van de huidige Maasvlakte. Om aan de top te blijven in de groeiende wereldhandel zal de Rotterdamse haven met 2.000 hectare worden uitgebreid. De omvang van de Rotterdamse haven groeit hiermee met twintig procent. Het project zal in totaal drie miljard euro gaan kosten. Opdrachtgever voor de aanleg van MV2 is het Havenbedrijf Rotterdam.

MV2 is een spraakmakend en uniek project en Witteveen+Bos is er trots op al geruime tijd betrokken te zijn bij de voorbereiding en aanleg van deze duurzame haven. Onze betrokkenheid heeft vooral betrekking op de vakgebieden projectplanning, waterbouw en geotechniek. We hebben het Havenbedrijf Rotterdam geadviseerd over de strategische procedureplanning en de complexe ontsluiting van MV2. Voor Projectorganisatie Uitbreiding Maasvlakte (PUMA), een samenwerkingsverband van Boskalis en Van Oord, maken enkele van onze waterbouwkundige en geotechnisch engineers deel uit van het PUMA Engineering team.