1 2 3 4 5 6

Systems Engineering

Systems Engineering is een verzameling van werkwijzen voor het expliciet, gestructureerd, integraal en het op beheerste wijze ontwikkelen en beheersen van projecten. Witteveen+Bos levert diensten op het gebied van Systems Engineering voor zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer. Kenmerkende onderdelen van Systems Engineering die wij verzorgen zijn onder andere het opstellen van functionele specificaties, het opstellen van boomstructuren (objectenbomen, activiteitenbomen) en het uitvoeren van verificaties en keuringen.

Om het onderwerp Systems Engineering verder te verduidelijken, bieden wij onderstaande documenten ter download aan: