Stedelijke civiele kunstwerken

Het binnenstedelijk gebied kent een veelheid aan civiele kunstwerken. Denk daarbij aan kademuren, verkeersbruggen, bergbezinkbassins, viaducten, geluidsschermen, tunnels en dergelijke. De omvang of de technische complexiteit van deze kunstwerken vragen om een deskundige uitwerking en bij een ligging in het binnenstedelijk gebied hebben ze grote invloed op de directe leef- en werkomgeving. Witteveen+Bos werkt voor overheden en bedrijfsleven aan de inpassing van civiele kunstwerken in een complexe stedelijke omgeving.

Het werkveld van Witteveen+Bos op het gebied van stedelijke civiele kunstwerken is het inventariseren, onderzoeken, ontwerpen, voorbereiden en op de markt zetten van projecten, evenals het begeleiden in de uitvoering. Wij kunnen worden ingezet als adviseur, voor civiel technisch ontwerp- en tekenwerk en als contractadviseur voor zowel traditionele als innovatieve contractvormen. Daarnaast verzorgen wij de coördinatie en afstemming met stakeholders in de begeleiding van de uitvoering maar ook in het omgevingsmanagement van initiatief tot realisatiefase. Daarmee beheersen wij alle onderdelen om het project tot een succes te maken. Wij kunnen onze opdrachtgever ontzorgen door het volledige proces te begeleiden.

Ons dienstenpakket omvat:

 • inventarisatieonderzoek
 • ontwerp
 • engineering/voorbereiding
 • variantenstudies en detaillering
 • omgevingsmanagement en advisering BLVC
 • kostencalculaties
 • risicobeheersing
 • RAW bestek
 • UAV-gc contract
 • systems engineering (SE)
 • directievoering UAV
 • systeemgerichte contractbeheersing (SCB)
 • inspecties en beheerplannen (assetmanagement).

Renovatie en nieuwbouw van:

 • gemalen en bergbezinkbassins
 • riolering
 • kademuren en beschoeiingen
 • loswallen
 • viaducten en bruggen
 • onderdoorgangen en tunnels
 • coördinatie ondergrondse infrastructuur
 • herinrichting openbare ruimte
 • civiele monumenten
 • steigers
 • geluidschermen
 • tijdelijke bouwputten.