Railinfrastructuur

Spoor is een hoogwaardig vervoersysteem, dat dankzij het eigen spoornet onafhankelijk is. Spoorontwerpen vragen om zeer specialistische kennis van treinexploitatie, infrastructuur, baan- en spoorbouw, bovenleiding, treinbeveiliging en projectmanagement.

Onder de naam Railinfra Solutions werkte Witteveen+Bos tot 1 januari 2017 samen met Royal Haskoning en DB International aan integrale oplossingen op het terrein van railinfrastructuur. Deze samenwerking was voor alle partijen zeer waardevol voor het verwerven van meer expertise en ervaring en het delen en creëren van kennis. Witteveen+Bos heeft van ProRail de erkenningen voor 'sppordragende' en 'niet-spoordragende' Civieltechnische en Utilitaire Constructies ontvangen en is daarmee gecertificeerd haar spoorse werkzaamheden  zelfstandig voort te zetten.

Kenmerkend voor de Witteveen+Bos-benadering is de multidisciplinaire insteek. Daarnaast is er ruime aandacht voor de inbedding van de projecten in de omgeving, ook wel omgevingsmanagement genoemd. Onze deskundigheid op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, stedenbouw en milieubeleid stelt ons in staat die omgeving in ieder spoorproject en in ieder advies mee te nemen. Daarnaast heeft Witteveen+Bos in de projecten met Railinfra Solutions ruime expertise opgedaan op het gebied van ERTMS en 25kV bovenleidingspanning.