1 2 3 4 5

Ontwikkeling woningbouwlocatie IJburg

Opdrachtgever:
Projectbureau IJburg

Sinds 2000 is Witteveen+Bos betrokken bij IJburg in diverse rollen en met een grote diversiteit aan activiteiten.

Het eerste ontwerp voor IJburg dateert uit 1965. Het bleef bij een ontwerp want de bevolkingsgroei werd opgevangen in de Bijlmermeer en de nabijgelegen steden Almere, Zaanstad en Purmerend. Na de vierde nota ruimtelijke ordening (VINEX) in 1990 luidde de stedenbouwkundige opdracht: concentreer compacte nieuwbouw in en rond de steden. De gemeente Amsterdam werkte dat in het Structuurplan 1991 uit. Voor Nieuw-Oost, het latere IJburg, werd een uitwerkingsverplichting opgenomen. Toen al gold de bouw van 18.000 woningen als norm. In de Nota van Uitgangspunten Ontwerp voor IJburg (september 1996) is de basis gelegd voor de uitwerking, waarin het woningbouwprogramma van 18.000 woningen is opgenomen.

Het gemeentelijk Projectbureau IJburg (PBIJ) fungeert als ambtelijke opdrachtgever en regelt en coördineert de ontwikkeling van IJburg namens de gemeente Amsterdam. Vijf consortia stellen stedenbouwkundige plannen voor die door het projectbureau IJburg getoetst worden en door de gemeenteraad vastgesteld moeten worden.

De werkzaamheden voor de kabels en leidingen en de inrichting van de openbare ruimte moeten afgestemd worden met de werkzaamheden die binnen de overeenkomsten vallen. Deze afstemming wordt gecoördineerd door Projectbureau IJburg. Hierbij wordt vooral aandacht besteed aan het zo efficiënt mogelijk aanleggen van de kabels en leidingen en de inrichting van de openbare ruimte. Bij IJburg is de fasering in de bouw bijzonder. Woningen worden opgeleverd terwijl in dezelfde staat nog volop gebouwd wordt. Dit vraagt veel aandacht voor de bouwlogistiek, om de hinder die bouwers en bewoners van elkaar ondervinden tot een minimum te beperken.

Wij zijn sinds 2000 betrokken bij IJburg in diverse rollen en met een grote diversiteit aan activiteiten. Witteveen+Bos werd ingezet bij de civieltechnische advisering zoals geo-informatica, voorbereiding bouw- en woonrijpmaken, ontwerp bruggen en de inrichting van de openbare ruimte. Daarnaast wordt ondersteuning verleend aan het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam en Projectbureau IJburg in het kader van planeconomie en procesmanagement. Wij kunnen hierbij onze specialistische kennis over bouwlogistiek benutten, omdat er tegelijkertijd gebouwd en gewoond wordt. Onze medewerkers worden ingezet voor de functies van projectleider OGA en adviseur planningen.