1 2 3

Proefproject decentraal ingericht aalbeheer

In verband met de slechte staat van instandhouding van de aal (of Europese paling) is Nederland vanuit de EU verplicht om maatregelen te treffen ten behoeve van het herstel van de soort.

Momenteel zijn landelijk geldende maatregelen ingesteld, waaronder een sluiting van de aalvisserij voor drie maanden per jaar. Op verzoek van de binnenvisserij en in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) onderzoekt Witteveen+Bos de haalbaarheid van aalherstel op basis van decentrale regiospecifieke maatregelenpakketten.

In 2010 is in samenwerking met het NIOZ en ATKB een verduurzamingstrategie ontwikkeld voor de aalvisserij. In 2011 wordt de praktische en economische haalbaarheid van een decentraal aalbeheer volgens deze strategie in de praktijk onderzocht in een proefproject in de provincie Fryslân. Witteveen+Bos coördineert dit proefproject en werkt daarbij nauw samen met de zeventien vissers van de Friese Bond van Binnenvissers. Binnen het proefproject wordt de aalvisserij door middel van een quotum gereguleerd en worden wetenschappelijke gegevens over de Friese aalstand en -visserij verzameld.