1 2 3 4 5 6

Rwzi's Aruba

Opdrachtgever:
Dienst Openbare Werken
Locatie:
Aruba

Wij hebben de voorbereiding gedaan voor uitbreiding en aanpassing van de rwzi Bubali en de uitvoering begeleid. Ook de nieuwbouw van rwzi Parkietenbos is door ons gerealiseerd.

De bestaande rwzi Bubali ligt dicht bij de prachtige hotels en stranden van Aruba. Om de zuivering van het afvalwater te verbeteren, hinder voor de omgeving te minimaliseren en veilig irrigatiewater te produceren, is de rwzi Bubali aangepast. Het effluent wordt gedesinfecteerd middels filtratie en UV-behandeling en toegepast voor irrigatie.

Op de locatie Parkietenbos is een nieuwe zuiveringsinstallatie gebouwd voor de behandeling van per tankauto aangevoerd beerputwater. Deze is uitgevoerd als sequencing batch reactor (SBR). Dit is een modulair systeem met identieke reactoren, dat in de toekomst makkelijk uit te breiden is.

De rwzi’s Bubali en Parkietenbos zijn in 2007 in bedrijf genomen. De bouw van de rwzi Zeewijk (op basis van SBR) is eind 2009 afgerond.