Projectaanpak

Projecten op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw hebben vaak een ding gemeen: ze zijn complex en hebben een multidisciplinair karakter. Bij de aanleg van een nieuwe weg horen bijvoorbeeld haalbaarheidsonderzoeken, trac├ęstudies en vergunningen voordat de weg gerealiseerd kan worden. Naast de technische aspecten en de wijze van contractvorming spelen ook zaken als risicomanagement, veiligheid en interactie met de diverse betrokken partijen een rol. Kortom, een integrale aanpak en diverse specialismen zijn noodzakelijk om tot betrouwbare oplossingen te komen.

Ingenieursbureau Witteveen+Bos komt het beste tot zijn recht in complexe en integrale projecten, waarbij meerdere disciplines en expertises worden ingezet. Voor alle stadia van de besluitvorming, het ontwerp en de realisatie hebben wij specialisten in huis. Naast technische deskundigheid, zijn ook meer algemene expertises nodig om complexe projecten optimaal te kunnen uitvoeren. Lees meer over hoe wij onze projecten aanpakken, en welke projectexpertises we inzetten in de diverse fasen van het realisatieproces.