Witteveen+Bos-prijs voor Kunst+Techniek

De Witteveen+Bos-prijs voor Kunst+Techniek werd in 2001 ingesteld bij het 55-jarig bestaan van Witteveen+Bos. De prijs is bestemd voor een beeldend kunstenaar, die in zijn/haar werk de disciplines kunst en techniek op een bijzondere manier verenigt en voor wie techniek dus veel meer is dan een instrument.

Waardering

Met de prijs geeft Witteveen+Bos blijk van haar bijzondere waardering voor de creativiteit, die zowel in het werk van de ingenieur als in het werk van de kunstenaar een grote rol speelt en die noodzakelijk is om vernieuwing tot stand te brengen. De prijs bestaat uit een bedrag van vijftienduizend euro, een publicatie in boekvorm over de bekroonde kunstenaar en een expositie in de Bergkerk in Deventer. De prijs wordt toegekend door een onafhankelijke jury en de prijsuitreiking vindt jaarlijks in november plaats in Deventer.

Floris Kaayk wint Kunst+Techniek-prijs 2017

De zestiende winnaar van de Witteveen+Bos-prijs voor Kunst+Techniek is digitaal kunstenaar, filmmaker, animator, online storyteller Floris Kaayk. Kaayk is een meester in het creëren van futuristische sprookjes of nachtmerries, waarbij hij door inventief gebruik te maken van verschillende digitale platforms vaak een groot publiek in het verhaal weet mee te nemen. Met zijn werk prikkelt Kaayk tot nadenken over technologische ontwikkelingen en de mogelijke gevolgen daarvan. Lees meer op de site van de Kunst+Techniek-prijs

Kunstzinnig

De Witteveen+Bos-prijs voor Kunst+Techniek past in een breder kader, want binnen ons bureau is veel belangstelling voor kunst. Zo laten wij bij ieder lustrum een kunstwerk in een kleine oplage maken, dat bestemd is voor medewerkers en vaste relaties. Sinds 2002 staat voor ons kantoorgebouw aan de Leeuwenbrug het monumentale beeld ‘Dialoog’ van Jan Snoeck. Ook zijn wij sponsor van de Deventer Boekenmarkt en de Deventer Schouwburg.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de Witteveen+Bos-prijs voor Kunst+Techniek, dan kunt u contact opnemen met de afdeling communicatie binnen Witteveen+Bos, tel. 0570 69 79 11 of een email sturen naar communicatie@witteveenbos.nl. De prijs heeft ook een eigen website www.kunsttechniekprijs.nl en facebookpagina.