Organisatiestructuur

Witteveen+Bos heeft een doorzichtige organisatiestructuur.

Met een hoofdkantoor in Deventer en zeven kantoren in Nederland zitten we altijd dicht bij onze klant. In het buitenland hebben wij kantoren in het hart van onze werkgebieden.

Onze medewerkers zijn gegroepeerd in product-marktcombinaties (PMC's). Elke PMC richt zich met eigen producten op een bepaald marktsegment. Nauwe samenwerking tussen de PMC's waarborgt de integrale aanpak van projecten.

De PMC's zijn geclusterd in vier sectoren. De sectoren worden ondersteund door de afdelingen Financiën en administratie, Personeel en organisatie, Juridische zaken, Kwaliteitszaken en Algemene zaken. Deze afdelingen zijn in Deventer gehuisvest.

Het volledige organisatieschema is in pdf beschikbaar.