1 2 3 4 5 6 7

De Noord/Zuidlijn

Al vanaf medio 1994 werkt Witteveen+Bos mee aan de realisatie van een ondergrondse metrolijn in Amsterdam, de Noord/Zuidlijn. Opdrachtgever gemeente Amsterdam nam het definitieve besluit tot aanleg op 27 november 1996. Na een uitvoerige voorbereidingsperiode is de bouw in 2003 van start gegaan. De metrolijn wordt in de zomer van 2018 in gebruik genomen.

In 1994 is het Adviesbureau Noord/Zuidlijn V.O.F. opgericht, toen een samenwerkingsverband van Witteveen+Bos en De Weger Architecten- en Ingenieursbureau (later onderdeel van Royal Haskoning), met als subconsultants het Ingenieurs Bureau Amsterdam (IBA) en DB International. Het Adviesbureau, met Witteveen+Bos als penvoerder, trad op als adviseur van de gemeente Amsterdam en verzorgt in het project onderdelen als planstudie, ontwerp, contractvoorbereiding, engineering en uitvoeringsbegeleiding. Later werd het Adviesbureau Noord/Zuidlijn V.O.F. een samenwerkingsverband van Witteveen+Bos en Royal Haskoning.

Technisch gezien is het aanleggen van een ondergrondse metrolijn in de historische binnenstad van Amsterdam, waarbij onder meer geboord moet worden in slappe klei en stations soms op meer dan 30 meter diepte liggen, een zeer uitdagend project. Innovatieve en betrouwbare oplossingen zijn continu nodig. Witteveen+Bos is trots op haar bijdrage aan dit unieke project. Op de informatiepagina gaan wij dieper in op onze specifieke bijdrage in dit project.