Nieuwsbrief

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >

Gebiedsagenda IJsselmeer

Om het toekomstige beleid voor het IJsselmeergebied integraal vorm te geven en partijen vroegtijdig te betrekken in de ideeënvorming, wordt een gebiedsagenda voor 2050 opgesteld. In opdracht van en samen met het ministerie van Infrastructuur en Milieu startte Witteveen+Bos in

Extra zuiveringsstap haalt medicijnresten uit afvalwater

In januari 2017 startten Witteveen+Bos, TU Delft, Nijhuis Water Technology, STOWA en Waternet een labschaalonderzoek naar een innovatieve manier om medicijnresten uit huishoudelijk afvalwater te verwijderen. Er wordt onderzocht of de toepassing van een ozon- en actiefkoolfilter

Innovatieprogramma provincie Drenthe

Hoe maken we van de Drentse provinciale wegen duurzame wegen? En hoe krijgen Drentse innovaties zoals een biobased geleiderail hierin hun plek? Reina Geertsema en Gabby van Meer van de provincie Drenthe zijn volop in de weer om de Drentse provinciale infrastructuur te

Tentoonstelling Baggermuseum

Het Nationaal Baggermuseum in Sliedrecht, waarvan Witteveen+Bos een sponsor is, opende op 10 december 2016 een tentoonstelling waarin de renovatie van de Afsluitdijk centraal staat. Witteveen+Bos heeft jarenlang gewerkt aan deze renovatieplannen, binnen diverse projecten.

Fietsinfrastructuur Singapore

Om te voorkomen dat het wegennet dichtslibt, voert Singapore al jaren een actief ontmoedigingsbeleid voor autobezit en stimuleert zij andere vormen van transport. De overheid communiceert een visie en campagne voor een car-lite Singapore. Deze visie stimuleert het gebruik van

Substantiële bijdrage aan duurzame innovatie

Op 17 januari 2017, tijdens de opening van InfraTech, heeft Karin Sluis namens Witteveen+Bos de Green Deal Duurzaam GWW 2.0 getekend. Witteveen+Bos onderscheidt zich, samen met enkele andere bureaus, door niet alleen als lid van brancheorganisatie NLingenieurs mee te tekenen,

Erkenning ProRail

In januari 2017 ontving Witteveen+Bos van ProRail de erkenningen voor ‘spoordragende’ en ‘niet-spoordragende’ Civieltechnische en Utilitaire Constructies. Deze erkenningen maakt Witteveen+Bos een zelfstandig adviseur op de spoormarkt, die alle constructies in en om het

Herindeling drukzones waterleidingnet

Witteveen+Bos heeft in opdracht van Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheid om CO₂-uitstoot te reduceren door het herindelen van de drukzones in het waterleidingnetwerk in Zuid-Limburg. Dit onderzoek maakt deel uit van een

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >