Nieuwsbrief

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >

Energietransitie centrum Den Haag

Vooruitlopend op de Europese doelstelling voor energiebesparing en energie-efficiency in 2050 hebben de gemeente Den Haag en het Rijksvastgoedbedrijf afgesproken dat in 2040 voor zestien gebouwen in het centrumgebied van Den Haag het energieverbruik gereduceerd is en het

Consultancycontract Fehmarnbelt-tunnel

Ramboll, Arup en TEC hebben de aanbesteding van de Client Consultancy voor de Fehmarnbelt-tunnel gewonnen. De aan te leggen vaste oeververbinding tussen Denemarken en Duitsland, met een gecombineerde weg- en spoortunnel van achttien kilometer, wordt de langste afgezonken tunnel

Gasloze woonwijk

De gemeente Amsterdam is volop aan de slag om bestaande en nieuwe woonwijken gasloos en waar mogelijk energieneutraal te maken. Voor het nieuw te ontwikkelen IJburg-Centrumeiland is de ambitie op energieneutraal gesteld. Dit betekent voor de gebouwde omgeving geen fossiele

Demiwaterfabriek op de Maasvlakte

Evides Industriewater levert vanuit de demiwaterplant (DWP) Botlek hoogwaardig gedemineraliseerd water aan een groot aantal (petro-)chemische bedrijven in het Botlek-Europoortgebied. Vanwege een toenemende vraag bouwt Evides een tweede demiwaterfabriek op de Maasvlakte (DWP2).

Startups en grownups zoeken verbinding

Witteveen+Bos is sinds februari 2016 lid van de organisatie die startups met grownups verbindt: Holland ConTech. Met nieuwe technologie ontwikkelen startups nieuwe producten en diensten door onder meer het toepassen van drones, virtual, augmented & mixed reality, smart software,

CO2-prestaties in kaart

Witteveen+Bos heeft vier hoofddoelen geformuleerd waarmee wij een bijdrage willen leveren aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (VN): waarde toevoegen in projecten, talenten ontwikkelen, waarde toevoegen via bedrijfsvoering en economische waarde creëren.

Planstudie Tracébesluit A9: verantwoordelijkheid in theorie en praktijk

In 2014 gunde Rijkswaterstaat Witteveen+Bos op basis van Best Value Procurement (BVP) de opdracht voor het ontwerp en de planvorming van het Tracébesluit voor de weguitbreiding van de A9 tussen Badhoevedorp en Holendrecht. Gerard Koot van Rijkswaterstaat West-Nederland Noord

Goede resultaten 2016

Met een omzet van bijna 130 miljoen euro in 2015 en 137 miljoen euro in 2016 houdt Witteveen+Bos de stijgende lijn in omzetcijfers vast. Ook het nettoresultaat van 15,7 miljoen euro en de nettowinstmarge van 11,5 % kenmerken de financiële gezondheid van ons bureau. Vanuit

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >