Nieuwsbrief

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >

De Noord/Zuidlijn, een technisch huzarenstuk

De Noord/Zuidlijn, een van de ingewikkeldste infrastructurele projecten uit de Nederlandse geschiedenis, is op zaterdag 21 juli 2018 in gebruik genomen. Een megaproject dat vaak overschaduwd werd door verhalen over budgetoverschrijdingen, verzakkingen en vertragingen in de

Tunnelveiligheid

Op 21 juli 2018 is de Noord/Zuidlijn geopend, na een lange tijd van voorbereiding startte de bouw in 2003. De metrolijn is 9,1 kilometer lang, ligt grotendeels ondergronds en kent acht stations. Voor de metrolijn werden vijf ondergrondse station gebouwd: Centraal Station, Rokin,

Machineveiligheid Overijsselse bruggen en sluizen

Provincie Overijssel heeft de veiligheid van haar beweegbare bruggen en sluizen hoog in het vaandel staan. Het afgelopen jaar heeft Witteveen+Bos daarom voor 28 beweegbare bruggen, 8 schutsluizen en 3 keersluizen in de provincie Overijssel inventarisaties uitgevoerd.

Haalbaarheidsstudie scheepvaartbypass Itaipudam

Een bypass voor scheepvaart naast een van ’s werelds grootste dammen, de Itaipudam, biedt mogelijk een groot potentieel voor de ontwikkeling van de economie en verduurzaming van logistiek. Daarbij gaat het om transport over water in plaats van over de weg en per spoor voor

Kennis over laagveenontwikkeling

Laagveengebieden behoren tot de meest soortenrijke landschappen van Nederland, doordat er veel verschillende leefgebieden voorkomen zoals open water met waterplanten, rietlanden en veenbossen. Onder goede condities ‘verlanden’ wateren met waterplanten tot trilvenen, die zich

Drentse vuilstort als wielrennerswalhalla

De VAM-berg in Wijster, een 56-meter hoge afvalberg in eigendom van afvalverwerker Aterro, verandert de komende maanden in een heus wielrennerswalhalla. Witteveen+Bos is in opdracht van de provincie Drenthe nauw betrokken bij de voorbereiding en uitvoering.

Houdt het PAS stand?

Sinds 1 juli 2015 geldt het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Dit programma is ingevoerd om het verkrijgen van toestemmingen voor verschillende soorten economische ontwikkelingen – van groot tot klein – te vergemakkelijken. Denk aan het verbreden van snelwegen, of beperkte

Elfwegentocht scheelt jaar aan CO2-uitstoot

Als onderdeel van Leeuwarden-Fryslân 2018 Culturele Hoofdstad heeft het Witteveen+Bos-kantoor in Heerenveen van 1 t/m 14 juli deelgenomen aan de Elfwegentocht. Onze Friese collega’s hebben zich in die twee weken fossielvrij verplaatst zonder ook maar één druppel benzine te

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >