Nieuwsbrief

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >

Dijken gecontroleerd laten bezwijken

Binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma zijn Projectoverstijgende Verkenningen (POV’s) opgenomen om te voorzien in aandacht voor innovaties en kennisontwikkeling. Binnen de POV Macrostabiliteit (POV-M) wordt al vanaf 2016 gewerkt aan projectoverstijgende verkenningen op het

Backoffice Techniek Ring Utrecht

De Ring Utrecht is de draaischijf van het Nederlandse snelwegennetwerk en is belangrijk voor de bereikbaarheid van de regio. De aanpak van de A27/A12 heeft een dubbele doelstelling: de doorstroming en verkeersveiligheid rondom Utrecht en de kwaliteit van de leefomgeving waar

Kademuren geautomatiseerd ontwerpen

Voor sommige opdrachtgevers is het van groot belang om in een zo vroeg mogelijk stadium een vrij nauwkeurige inzage in de bouwkosten te hebben. De Automated Quay wall Design (AQD) stelt de gebruiker in staat om in een vroeg stadium meerdere kademuurvarianten ‘met een druk op

Eerste digitale NRD voor dijkversterking Wolferen-Sprok

Om het voor betrokkenen zo makkelijk mogelijk te maken om mee te denken en bij te dragen aan de plannen rondom de dijkversterking Wolferen-Sprok en dijkteruglegging Oosterhout, heeft Witteveen+Bos de eerste fase van de procedure voor milieueffectrapportage (m.e.r.), de notitie

Nieuwe schaapskooi voor Bargerveen

Al vele jaren werken Drentse overheden samen om de toekomst van het hoogveengebied Bargerveen veilig te stellen en beter toegankelijk te maken voor bezoekers. Kers op de taart tot nu toe is de Schaapskooi Bargerveen, de grootste van Europa en mede ontworpen door Witteveen+Bos.

Trillingsonderzoek metro Singapore

Witteveen+Bos voert in opdracht van de Land Transport Authority Singapore een onderzoek uit naar trillingen als gevolg van de toekomstige Cross Island Line. Deze metrolijn maakt deel uit van het Mass Rapid Transport (MRT) netwerk van Singapore.

Stikstof quickscan

Door de hoge stikstofdepositie in Nederland komen de doelstellingen voor het in stand houden van veel beschermde plantensoorten en leefgebieden in gevaar. Daarom geldt strenge regelgeving voor ontwikkelingen waarbij stikstof vrijkomt.

Vervanging Geinbrug

In opdracht van de Provincie Noord-Holland is Witteveen+Bos sinds 2011 betrokken geweest bij de engineering, contractvoorbereiding en uitvoering van het groot onderhoud van de provinciale weg N236 tussen Loosdrechtdreef en Weesp. De vervanging van de Geinbrug bij het dorp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >