Nieuwsbrief

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >

Zoektocht naar ‘het goede’

Voor Witteveen+Bos betekent duurzaamheid: het goede doen in een omgeving die onderhevig is aan voortdurende maatschappelijke en natuurlijke veranderingen. Een blauwdruk voor duurzaam handelen bestaat niet. Daarom zijn wij al jaren geleden begonnen met het uitwerken van duurzame

Ontwikkeling duurzame ontwerpprincipes

Zo’n tien jaar geleden begon de Nederlandse ingenieursbranche met het ontwikkelen van instrumenten om duurzaamheid in uitvoering en ontwerpen te kunnen meten en meenemen. Duurzaamheid was voor velen een containerbegrip en de behoefte aan een heldere definiëring was groot. Het

De zeven ontwerpprincipes in een notendop

Duurzame daadkracht

Sinds maart 2017 is Peter Struik hoofdingenieur directeur Duurzaamheid en Leefomgeving bij Rijkswaterstaat (RWS). Zijn ambitie is om van RWS dé duurzame overheidsuitvoeringsorganisatie te maken. Uitdagingen en dilemma’s zijn er daarbij voldoende. Algemeen directeur Karin

Luisteren naar de natuur in Singapore

Palawan Beach is een mooi wit strand met palmbomen en blauw water. Toch is er een probleem met de waterkwaliteit. Dat kan verschillende oorzaken hebben: is het water te voedselrijk, met veel algen, is er te veel zandtransport, of is het een combinatie? In het project Palawan

Flexibel ontwerp in Westergouwe

Witteveen+Bos heeft voor het gebiedsontwikkelingsproject Westergouwe in Gouda een klimaatstresstest uitgevoerd en een adaptatieplan opgesteld. Klimaatadaptatie is cruciaal voor de ontwikkeling gezien de ligging in een diepe en zettingsgevoelige polder. De stresstest ging in op

Groene synergie tussen Amsterdam en Utrecht

Voor de gemeente Stichtse Vecht schreef Witteveen+Bos een groenstructuurplan om groen en water in stedelijk en landelijk gebied in de gemeente te verbinden en versterken. Samen met een expert-team van de gemeente maakten we een inventarisatie van de verschillende functielagen

Impulsprogramma Rijkswaterstaat stimuleert circulair werken

Rijkswaterstaat heeft de doelstelling om in 2030 50 % minder grondstoffen te verbruiken en circulair te werken. In het Impulsprogramma Circulaire Economie (2017- 2020) worden diensten en producten ontwikkeld om circulair werken te bevorderen. Witteveen+Bos heeft in opdracht van

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >