Home > Nieuws

Nieuws
Archief

Onderzoek naar de risico’s van Ultra Diepe Geothermie

(03-05-2018)

Witteveen+Bos gaat in opdracht van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) onderzoek doen naar de risico’s van Ultra Diepe Geothermie en Enhanced Geothermal Systems in Nederland. Witteveen+Bos doet dit in samenwerking met het Duitse bedrijf Q-Con, het Belgische Vito, de TU Delft, Newell en de juristen van Weisenborn-Linskaill & Associates.

Door het Energieakkoord staat Nederland voor de grote uitdaging de energievoorziening te verduurzamen. Ultra Diepe Geothermie (UDG) heeft een grote potentie om in een deel van de duurzame warmtebehoefte van vooral de industrie te voorzien. UDG is het boren naar warmte dieper dan 4 kilometer. Op deze diepte tref je in Nederland water aan van meer dan 120 graden, wat op het aardoppervlak omgezet kan worden in stoom. In het risico-onderzoek wordt tevens gekeken naar de risico’s van Enhanced Geothermal Systems (EGS). EGS zijn speciale boor- en stimulatietechnieken die gebruikt worden om op grote diepte heet water te kunnen winnen. Het is nog niet bekend of deze technieken ingezet gaan worden of nodig zullen zijn, maar de risico’s worden wel onderzocht.

UDG wordt door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Energie Beheer Nederland (EBN) gestimuleerd. In de zomer van 2017 is een ‘green deal’ gesloten tussen EZK, EBN, TNO en zeven consortia met verschillende marktpartijen. Deze consortia doen momenteel onderzoek om inzicht te krijgen in de kansen van aardwarmte op grote diepte. Als de onderzoeken uitwijzen dat UDG veilig en verantwoord gewonnen kan worden, worden een of meerdere proefboringen geplaatst. Binnen dat onderzoek wordt ook aandacht besteed aan het verkennen van de risico's en de effecten op de omgeving. Eventuele proefboringen vinden plaats vanaf 2020/2021.

SodM heeft daarnaast aan Witteveen+Bos en samenwerkingspartners gevraagd om aanvullend onderzoek, om zeker te stellen dat de risico’s op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu voldoende worden geïnventariseerd. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat op sommige plekken aardbevingen worden geïnduceerd tijdens het boren en winnen. Door de potentiële risico’s goed in kaart te brengen, zal SodM beter in staat zijn toezicht te houden door richtlijnen en wettelijke maatregelen voor te schrijven. Het is in ieders belang dat de toekomstige winning van ultradiepe geothermie zorgvuldig wordt gedaan, zodat de veiligheid voor omwonenden en omgeving blijft gewaarborgd.

Het project is opgesplitst in twee delen: (1) een inventarisatie van alle mogelijke risico’s en (2) het opzetten van een raamwerk met maatregelen om deze risico’s goed te kunnen beheersen. In het team zitten zeer ervaren deskundigen, en Witteveen+Bos streeft naar een sterk multidisciplinaire en wetenschappelijke aanpak. Het wetenschappelijk niveau is mede gewaarborgd door de inzet van de TU Delft en het inschakelen van externe wetenschappelijk toetsing. De onderzoeksresultaten zullen naar verwachting uiterlijk begin 2019 beschikbaar komen.