Home > Nieuws

Nieuws
Archief

Promotieonderzoek naar organiseren van publiek-private projecten

(25-01-2018)

Leonie Koops, werkzaam bij ingenieurs- en adviesbureau Witteveen+Bos, promoveerde onlangs aan de TU Delft op het proefschrift ‘Creating public value. Optimizing cooperation between public and private partners in infrastructure projects’. Dit onderzoek onder leiding van prof. Bakker en prof. Hertogh draagt bij aan betere samenwerking en effectievere inzet van partners in projecten.

Ter verkrijging van de graad van doctor deed Leonie Koops onderzoek naar de organisatorische kant van de samenwerking tussen publieke en private projectpartners. Het doel van de verbeterde samenwerking is het verbeteren van projectprestaties: meer projecten binnen tijd en budget én met tevreden stakeholders opleveren. Ze onderzocht hiervoor de specifieke visie die publieke projectmanagers hebben op projectsucces in Nederland, België, Denemarken, Finland, Zweden en Groot-Brittannië. Tevens onderzocht zij in drie projecten in de uitvoeringsfase de manier waarop publieke en private partners in projecten interacteren met de projectomgeving. Op basis van de resultaten formuleerde Koops de publieke waardeketen met specifieke primaire en ondersteunende activiteiten en negen aanbevelingen voor het organiseren van zowel de projectorganisatie als de moederorganisatie. In een expertsessie bevestigden zowel publieke als private projectdirecteuren de bruikbaarheid van deze uitkomsten voor de verbetering van projectprestaties.

Koops: ‘Aanleiding voor het doen van dit onderzoek is de potentie voor verbetering die ik signaleerde in de projecten waar ik aan werkte. Vanuit mijn technische civiele opleiding is minder aandacht voor het samenspel tussen overheid en private partij en de verantwoordelijkheden van partijen om gezamenlijk projecten te realiseren. Met mijn onderzoek heb ik tools ontwikkeld die voor alle ingenieurs die in projectorganisaties werken aan infrastructurele werken (zoals bruggen, tunnels, wegen en waterwegen) van belang zijn voor het efficiënt inrichten van hun werkzaamheden. Het maakt belangrijke onderwerpen voor de sturing van projectorganisaties concreet en bespreekbaar en creëert een gemeenschappelijke taal.’ Het onderzoek van Koops geeft hiermee concrete invulling aan de Marktvisie waarin belangrijke publieke opdrachtgevers (Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf, ProRail) en private opdrachtnemers (Bouwend Nederland, NLingenieurs, de Vereniging van Waterbouwers, e.a.) zich gecommitteerd hebben aan het ontwikkelen van betere samenwerking in de branche.

In navolging van haar proefschrift is Koops inmiddels in gesprek met opleidingen om te onderzoeken welke plek de uitkomsten en aanbevelingen van haar onderzoek kunnen krijgen. Koops: ‘Civiele ingenieurs krijgen op dit moment een schat aan waardevolle technische kennis mee vanuit hun opleiding, alleen is mijn verwachting dat zij gedurende hun carrière relevante kennis over projectorganisatie en samenwerking tekortkomen. Ik hoop met de resultaten uit mijn onderzoek een bijdrage te kunnen leveren aan het optimaal inzetten van technische kennis in projecten, waardoor de waarde en de kosten voor projecten beter in balans zijn.’