Home > Nieuws

Nieuws
Archief

Witteveen+Bos onderdeel samenwerking NL'se waterinfrasector

(31-10-2017)

Vandaag wordt tijdens de Amsterdam International Water Week een Memorandum of Understanding ondertekend door verschillende Nederlandse partijen om zich in te zetten voor het leefbaarder maken van megasteden wereldwijd: naast Witteveen+Bos ook Arcadis, Fugro, Sweco, Deltares en AkzoNobel. Namens Witteveen+Bos zal Willem Hendriks zijn handtekening zetten. Hendriks is naast bodemspecialist ook adviseur van de sector Energie, water en milieu. De ondertekenende partijen bundelen hun krachten en participeren in de Human Cities Coaliotion (HCC).

De HCC zet zich in voor de verwezenlijking van Duurzaam Ontwikkelingsdoel 11 van de Verenigde Naties: ‘Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam’. HCC wil onder meer door de laagste inkomensgroepen betere toegang te geven tot basisvoorzieningen. Een van de speerpunten is de Roadmap for Human Cities, een stappenplan waarvan de basis werd gelegd door HCC-partner Slum Dwellers International, om inwoners van sloppenwijken te betrekken bij grote (water)infrastructurele projecten in hun regio waarbij toegang tot basisvoorzieningen centraal staat.

De samenwerkende partijen beginnen de komende 18 maanden met het uitwisselen van kennis en expertise zonder concurrentie-oogmerk, om samen een visie en actieplan te ontwikkelen om inclusiviteit in steden te waarborgen. Dit biedt hen een kans zich te onderscheiden en waarde toe te voegen in aanbestedingstrajecten. De combinatie van expertise, financiële middelen en innovatieve slagkracht is nodig om de toegang tot basisvoorzieningen in megasteden in ontwikkelingslanden op de agenda te krijgen. De deelnemende bedrijven willen een voortrekkersrol vervullen door nauwe samenwerking en afstemming tussen spelers in Nederlandse en de wereldwijde infrastructuursector, samen met lokale overheden en gemeenschappen. Tijdens de Amsterdam International Water Week in 2019 rapporteren de ondertekenaars over hun voortgang en kondigen ze vervolgstappen aan.

Wereldwijd wonen 3,5 miljard mensen in steden, waarvan bijna 900 miljoen in informele nederzettingen (sloppenwijken), met slechte of ontbrekende basisvoorzieningen als stromend water, riolering en elektriciteit. Deze aantallen zullen in de komende decennia alleen maar toenemen. En waar enorme investeringen gedaan zullen worden om de infrastructuur van megasteden mee te laten groeien met de bevolking, profiteren de inwoners van sloppenwijken daar niet zonder meer van.