Home > Nieuws

Nieuws
Archief

Oplossingen voor fileleed rond Kortrijk, België

(18-09-2017)

In opdracht van het Belgische Agentschap Wegen en Verkeer gaat Witteveen+Bos werken aan het verbeteren van de verkeersknooppunten bij Kortrijk in België. De opdracht werd aan Witteveen+Bos en partner TML (Transport & Mobility Leuven) gegund op basis van de juiste prijs-kwaliteitverhouding.

In de huidige situatie ontstaan op diverse locaties in de omgeving van Kortrijk files. Dit heeft een aantal oorzaken. Zo zijn de knooppunten Kortrijk-Zuid en Kortrijk-Oost door het onvolledig sluiten van de ring R8 niet optimaal vormgegeven. Verder zijn in de omgeving van Kortrijk diverse netwerkontwikkelingen en ruimtelijke ontwikkelingen voorzien. Verwacht wordt dat hierdoor de verkeersdruk rond diverse knooppunten zal toenemen. De huidige vormgeving van de knooppunten kan de verkeersstromen dan niet meer verwerken. Het Agentschap Wegen en Verkeer wil als wegbeheerder deze problemen voorkomen door onderzoek te doen naar de invloed van de netwerkontwikkelingen en ruimtelijke ontwikkelingen op de verkeersstromen.

Het doel van het project is om via een goed onderbouwde en transparante afweging te komen tot gedragen voorkeursalternatieven voor de genoemde knooppunten. In de eerste fase analyseren we de bestaande verkeerstoestand en bekijken we via een multicriteria-analyse de haalbaarheid van de verschillende scenario’s. Begin 2018 starten we met het schetsontwerp dat moet leiden tot een inschatting van het ruimtebeslag voor de aanpassing of uitbreiding van de verkeersknooppunten. Parallel maken we een overzicht van mogelijk versnelde, kleine verkeerskundige ingrepen die het fileleed op korte termijn al kunnen verlichten.