Home > Nieuws

Nieuws
Archief

Pilot innovatieve manier van energieopslag krijgt vervolg in Emmeloord

(15-06-2017)

Waterstofbromide flowbatterij uit eerste pilot (1 kW) wordt geüpgraded naar 50 kW.

In het najaar van 2018 wordt een 50 kW waterstofbromide flowbatterij gerealiseerd op het terrein van de gemeentewerf in Emmeloord, waarmee zonne-energie op innovatieve en betaalbare manier kan worden opgeslagen. Het consortium, bestaande uit Elestor, Witteveen+Bos, ECN, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), ZON Energie en Stichting Pioniers van de Toekomst, testen met deze 50 kW pilot hoe de opslagtechnologie en aanverwante diensten op grote schaal kunnen worden toegepast. Het unieke karakter van dit type opslagsysteem betekent een doorbraak in de ontwikkeling van opslag van lokale duurzame energie. Voor het behalen van de doelstellingen uit het Energieakkoord zijn aanvullende maatregelen noodzakelijk. Het lokaal opslaan van energie biedt hiervoor grote kansen: het landelijke elektriciteitsnetwerk wordt ontlast en daarnaast wordt grote bewustwording gecreëerd. Inwoners van wijken zijn niet langer afhankelijk van grote energiemaatschappijen en gaan bewust om met een basisvoorziening. Het project is een vervolg op de succesvolle pilot met de 1 kW waterstofbromide flowbatterij in Deventer. Het consortium werkt samen met de gemeente Noordoostpolder die de ambitie heeft om bij de Nederlandse koplopergemeenten op het gebied van duurzame energie te horen.

De gemeente Noordoostpolder neemt de 50 kW batterij in gebruik op het terrein van de gemeentewerf in Emmeloord, waar in 2016 ruim vierhonderd zonnepanelen zijn geïnstalleerd. De installatie van de pilotfaciliteiten staat gepland voor het derde kwartaal in 2018. Het project is gestart in januari 2017 en eindigt in december 2019. In het eerste jaar zal het consortium de pilotinstallatie ontwerpen en opstellen, veiligheidsanalyses uitvoeren en de vereiste vergunningen aanvragen. Tegelijkertijd zal de Energy Service Company (ESCO) ZON Energie energiediensten opzetten en business cases ontwikkelen gerelateerd aan de opslag van elektriciteit uit deze flowbatterij. Vanaf najaar 2018 zal de energieopslag een jaar lang in praktijkomstandigheden getest worden. Stichting Pioniers van de Toekomst onderzoekt of lokale belanghebbenden geïnteresseerd zijn in gebruik van de energieopslag. Dit pilotproject van 50 kW kreeg een subsidie van het nationale TKI Urban Energy Programma.

Pilot 1kW batterij in Deventer

Witteveen+Bos faciliteerde in het najaar van 2016 de 1 kW pilot bij haar grootste kantoor in Deventer. De resultaten van de pilot worden gerapporteerd aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, aangezien het project werd ondersteund door een IDEEGO-subsidie van het nationale TKI Urban Energy-programma. In dit project werd de technische haalbaarheid van Elestor’s waterstofbromide flowbatterij in combinatie met de door ECN ontwikkelde zonnepanelen met back contact-technologie aangetoond. Witteveen+Bos, gespecialiseerd in dit vakgebied, nam de leiding in de definitie van veiligheidsprocedures en bij het verkrijgen van formele goedkeuringen van de Nederlandse autoriteiten.

Waterstofbromide flowbatterij

De door Elestor BV ontwikkelde waterstofbromide flowbatterij maakt het mogelijk om elektriciteit, zoals gegenereerd door duurzame energiebronnen, op te slaan tegen een fractie van de kosten van de huidige technologieën. Een ander belangrijk aspect van het concept is dat het gewenste vermogen [kW] en capaciteit [kWh] onafhankelijk van elkaar kunnen worden gedimensioneerd. In de flowbatterij van Elestor bevinden de beide chemische componenten zich elk in een eigen gesloten circuit. De componenten zijn van elkaar gescheiden door een selectief membraan, dat alleen protonen doorlaat. Als op de batterij een spanning wordt aangelegd, vindt een redoxreactie plaats, waarbij protonentransport door het membraan plaatsvindt en de batterij geladen wordt. Bij het ontladen vindt de reactie in omgekeerde richting plaats. Doordat deze redoxreactie 100 % omkeerbaar is, kent het proces intrinsiek geen degradatie, waardoor de opslagcapaciteit van het systeem na verloop van tijd niet afneemt. De beide chemische componenten zijn op aarde in overvloed aanwezig en daardoor zeer goedkoop. Met name dit aspect, gecombineerd met het door Elestor gepatenteerde systeemontwerp, heeft in een opslagsysteem geresulteerd waarvan de opslagkosten per kWh heel laag zijn. Het flowbatterij principe is al enige tijd bekend, maar werd in deze vorm nog niet eerder in de gebouwde omgeving toegepast.