Home > Nieuws

Nieuws
Archief

Witteveen+Bos en MaxGrip samen de markt op

(22-04-2013)

Adviesbureau MaxGrip en advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bos tekenden vrijdag 19 april 2013 een samenwerkingsovereenkomst. De nieuwe partners zien marktkansen op het gebied van Asset Performance Management binnen de infra- en watersector. Met de bundeling van expertise en marktkennis richten MaxGrip en Witteveen+Bos zich op het gezamenlijk acquireren en uitvoeren van projecten.

De eisen aan infrastructuur en watervoorzieningen nemen steeds verder toe. Veiligheidsnormen worden strenger en alles is gericht op het minimaliseren van risico’s. Door middel van Asset Performance Management kunnen kapitaal-intensieve assets zoals bruggen, wegen, sluizen en zuiveringsinstallaties optimaal worden beheerd. Het verlengen van de levensduur en optimaliseren van de veiligheid en kwaliteit van dergelijke assets noodzaakt een integrale aanpak. Asset Performance Management is een geïntegreerde, methodische managementbenadering om bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Prestatiecontracten, lagere budgetten en aspecten zoals vergrijzing, maken dat beheerorganisaties zoals Rijkswaterstaat, havenbedrijven, luchthavens, provincies, drinkwaterbedrijven en waterschappen zich steeds meer met Asset Performance Management bezighouden. Zij werken daarbij veelal samen met externe partijen om hen met tools, methoden en technieken te ondersteunen bij de implementatie en verbetering van Asset Performance Management.

MaxGrip is een wereldwijd toonaangevende speler op het gebied van Asset Performance Management vanuit een drietal disciplines; Services (Maintenance & Reliability en IT), Software en Staffing. Witteveen+Bos is één van de top tien-ingenieursbureaus in Nederland en heeft veel kennis en ervaring binnen de sectoren water en infrastructuur.

Karin Sluis, algemeen directeur Witteveen+Bos: ‘Witteveen+Bos heeft de ambitie om een top drie-speler te worden op het gebied van asset management. Daarnaast zijn we goed in samenwerken. Het komt regelmatig voor dat we onze kennispositie versterken door een samenwerking met een toppartner aan te gaan. MaxGrip is zo’n partner. In eerdere projecten zoals RINK2010, hebben we heel prettig samengewerkt. Gaandeweg ontdekten we dat we sterke overeenkomsten hebben en op een aantal onderwerpen complementair zijn. Een mooie en voor ons logische basis om samen meer en nieuwe oplossingen te ontwikkelen op het gebied van Asset Performance Management voor de water- en inframarkt’. Jakob Boelens, CEO van MaxGrip, onderschrijft dit: ‘Zowel MaxGrip als Witteveen+Bos hebben een drive om een duurzame en betekenisvolle bijdrage te leveren aan onze omgeving. Asset Performance Management is, indien goed vormgegeven, per definitie duurzaam. De kennis en ervaring van Witteveen+Bos in de sector water en infrastructuur in combinatie met de gespecialiseerde kennis van MaxGrip op het gebied van Asset Performance Management biedt de markt een unieke en allround partner. Brede infrastructuurkennis en diepe Asset Performance Management-kennis leiden gecombineerd tot een unieke propositie. Het structureel aantonen van de toegevoegde waarde van het goed invulling geven aan Asset Performance Management is hierin de sleutel tot succes’.