Home > Nieuws

Nieuws
Archief

Nieuws

1 2 3 4 5 6 >

Nominaties voor ingenieursprijs de Vernufteling (13-10-2017)

Witteveen+Bos doet jaarlijks mee aan de verkiezing van de Vernufteling, een prijs die door brancheorganisatie NLingenieurs en tijdschrift De Ingenieurs wordt uitgereikt aan het meest ingenieuze project of methode. De Vernufteling kent zowel een publieksprijs als een juryprijs.

Witteveen+Bos ontwerpt voorkeursalternatief Noordelijke Randmeerdijk (03-10-2017)

In opdracht van Waterschap Vallei en Veluwe werkt ingenieurs- en adviesbureau Witteveen+Bos vanaf deze week aan de verkenning om te komen tot een gedragen voorkeursalternatief voor de Noordelijke Randmeerdijk. Deze primaire waterkering tussen Doornspijk en de nieuw aan te leggen

Sturing in stedelijke afvalwatersystemen (25-09-2017)

Petra van Daal-Rombouts, werkzaam bij Witteveen+Bos, is op 22 september 2017 aan de TU Delft en binnen het Kennisprogramma Urban Drainage gepromoveerd op het proefschrift ‘Performance evaluation of real time control in urban wastewater systems’. Van het proefschrift is een

Floris Kaayk wint Kunst+Techniek-prijs 2017 (22-09-2017)

Digitaal kunstenaar Floris Kaayk wint dit jaar de Witteveen+Bos-prijs voor Kunst+Techniek. Kaayk is een meester in het creëren van futuristische sprookjes of nachtmerries, waarbij hij door inventief gebruik te maken van verschillende digitale platforms vaak een groot publiek in

6,5 miljoen GBP subsidie voor voetgangers- en fietsinfrastructuur Inverness (19-09-2017)

Witteveen+Bos UK Ltd. is verheugd om bekend te maken dat Community Link PLUS, een Britse liefdadigheidsorganisatie ter ondersteuning van voetgangers en fietsers, subsidie heeft toegekend aan The Highland Council, een opdrachtgever van Witteveen+Bos, voor de realisatie van grote

Oplossingen voor fileleed rond Kortrijk, België (18-09-2017)

In opdracht van het Belgische Agentschap Wegen en Verkeer gaat Witteveen+Bos werken aan het verbeteren van de verkeersknooppunten bij Kortrijk in België. De opdracht werd aan Witteveen+Bos en partner TML (Transport & Mobility Leuven) gegund op basis van de juiste

Slim bouwsysteem als stimulans voor bouwproductiviteit Singapore (11-09-2017)

Witteveen+Bos heeft als samenwerkingspartner een sleutelrol bij de ontwikkeling van een Smart Integrated Construction System (SICS) voor het Housing & Development Board (HDB) in Singapore, in een onderzoeksprogramma van de Technische Universiteit Nanyang. Het systeem bevat onder

Efficiënte waterdistributie (18-08-2017)

In Nederland en Vlaanderen is het vanzelfsprekend dat er nauwelijks water uit het drinkwaterleidingnet weglekt. In veel regio’s in de wereld is dat niet het geval. In landen in Afrika, Azië, Latijns-Amerika, voormalig Oost-Europa, maar ook in Groot-Brittannië en de Verenigde

1 2 3 4 5 6 >