Kengetallen

Witteveen+Bos werd in 1946 opgericht. Het eerste werk was de aanleg van de Prins Bernhardsluis in Deventer. Sindsdien is er heel veel gebeurd en inmiddels behoort Witteveen+Bos tot de top tien van Nederlandse ingenieursbureaus. Typerend voor ons bedrijf is dat wij die positie op basis van autonome groei hebben bereikt.

Witteveen+Bos is een financieel gezond bedrijf, getuige de onderstaande financiële kengetallen van de afgelopen drie jaar.


2015 2014 2013
omzet* 129.567 119.069 110.958
salarissen en sociale lasten* 58.341 55.114 53.603
resultaat voor belasting* 19.252 20.084 18.944
resultaat na belasting* 14.348 15.274 14.160
netto resultaat als percentage van omzet 11,1 % 12,8 % 12,8 %
cashflow* 16.128 16.977 15.875
aantal medewerkers (gemiddeld fte's) 973 899 875
omzet per medewerker* 133,2 132,4 126,8
waarde aandeel Witteveen+Bos** 6,33 5,99 5,59
dividend** 1,03 1,18 1,09

* Bedragen in Euro’s x duizend
** Waarde zoals vastgesteld door de AVA van 5 april 2016.
Witteveen+Bos heeft per 31 december 2015, 1.056 medewerkers met een gemiddelde leeftijd van 37,6 jaar. Van de medewerkers in Nederland is 81 % opgeleid op wo- of hbo-niveau en 19 % van de medewerkers is mbo/administratief geschoold.