Kengetallen

Witteveen+Bos werd in 1946 opgericht. Het eerste werk was de aanleg van de Prins Bernhardsluis in Deventer. Sindsdien is er heel veel gebeurd en inmiddels behoort Witteveen+Bos tot de top tien van Nederlandse ingenieursbureaus. Typerend voor ons bedrijf is dat wij die positie op basis van autonome groei hebben bereikt.

Witteveen+Bos is een financieel gezond bedrijf, getuige de onderstaande financiële kengetallen van de afgelopen drie jaar.


2016 2015 2014
omzet* 137.112 129.567 119.069
salarissen en sociale lasten* 60.388 58.341 55.114
resultaat voor belasting* 20.818 19.252 20.084
resultaat na belasting* 15.750 14.348 15.274
netto resultaat als percentage van omzet 11,5 % 11,1 % 12,8 %
cashflow* 17.621 16.128 16.977
aantal medewerkers (gemiddeld fte's) 973 973 899
omzet per medewerker* 140,9 133,2 132,4
waarde aandeel Witteveen+Bos 6,25** 6,33 5,99
dividend** 1.03 1,03 1,18

* Bedragen in Euro’s x duizend
** Waarde zoals vastgesteld door de AVA van 5 april 2017.
W+B heeft per 31 december 2016, 952 medewerkers met een gemiddelde leeftijd van 38 jaar. Van de medewerkers in Nederland is 82% opgeleid op wo- of hbo-niveau en 18 % van de medewerkers is mbo/administratief geschoold.