Kengetallen

Witteveen+Bos werd in 1946 opgericht. Het eerste werk was de aanleg van de Prins Bernhardsluis in Deventer. Sindsdien is er heel veel gebeurd en inmiddels behoort Witteveen+Bos tot de top tien van Nederlandse ingenieursbureaus. Typerend voor ons bedrijf is dat wij die positie op basis van autonome groei hebben bereikt.

Witteveen+Bos is een financieel gezond bedrijf, getuige de onderstaande financiële kengetallen van de afgelopen drie jaar.


2017 2016 2015
omzet* 130.806 137.112 129.567
salarissen en sociale lasten* 60.806 60.388 58.341
resultaat voor belasting* 16.341 20.818 19.252
resultaat na belasting* 12.523 15.750 14.348
netto resultaat als percentage van omzet 9,6 % 11,5 % 11,1 %
EBITDA** 20.505 23.457 21.315
aantal medewerkers (gemiddeld fte's) 957 973 973
omzet per medewerker* 136,7 140,9 133,2
waarde aandeel Witteveen+Bos 5,83*** 6,25 6,33
dividend*** 0,93 1.03 1,03

* Bedragen in Euro’s x duizend
** Waarde vóór belastingen en afschrijvingen
*** Waarde zoals vastgesteld door de AVA van 9 april 2018.

In 2017 lag de gemiddelde leeftijd van de medewerkers op 38 jaar. Van de medewerkers in Nederland is 84% opgeleid op wo- of hbo-niveau en 16 % van de medewerkers is mbo/administratief geschoold.