Jaap van der Graaf-prijs

Prof.ir. Jaap H.J.M. van der Graaf was van 1989 tot 2009 hoogleraar in de Behandeling van Afvalwater aan de Faculteit Civiele Techniek van de Technische Universiteit Delft en van 1988 tot 2003 algemeen directeur van Witteveen+Bos. Ter ere van het afscheid als hoogleraar heeft W+B de Jaap van der Graaf-prijs ingesteld. Het doel is de Nederlandse expertise op het gebied van de stedelijke watercyclus verder te profileren. Het geldbedrag dient in het kader hiervan te worden aangewend. De prijs wordt toegekend aan een student of onderzoeker, die in dit jaar het beste Engelstalige artikel over de stedelijke watercyclus heeft geschreven. Deelname staat open voor auteurs van alle nationaliteiten.

Artikelen dienen te voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • het onderwerp betreft de stedelijke watercyclus (drinkwater, afvalwater en riolering) en draagt bij aan de profilering van de Nederlandse expertise op dit gebied;
  • de auteur studeert aan een Nederlandse universiteit of is werkzaam binnen de Nederlandse beroepspraktijk;
  • indien de auteur ten tijde van publicatie niet (meer) werkzaam is binnen de Nederlandse beroepspraktijk, geldt dat het onderzoek in Nederland moet hebben plaatsgevonden;
  • het Engelstalige artikel is in het jaar van beoordeling gepubliceerd in een peer reviewed tijdschrift;
  • het onderwerp is in de praktijk toepasbaar.

Een onafhankelijke jury bepaalt aan wie de prijs wordt toegekend.

De uitreiking van de Jaap van der Graaf-prijs vindt jaarlijks plaats tijdens de Vakantiecursus van de afdeling Watermanagement van de TU Delft, in januari.