1 2 3 4

Infrastructuur en mobiliteit

Met het adviseren van duurzame, veilige en economische oplossingen voor de aanleg en vernieuwing van weg-, rail- en vaarweginfrastructuur ondersteunt Witteveen+Bos opdrachtgevers bij de verbetering van onze bereikbaarheid en mobiliteit.

De Nederlandse infrastructurele aanleg- en onderhoudsbudgetten nemen af. De overheid streeft er naar de beperkte middelen zo effectief mogelijk in te zetten. Hierdoor ontstaat een stijgende vraag naar asset management, inspecties en levenscyclusanalyses. Als gevolg daarvan zien we een toename in de vraag naar bijzondere renovaties zoals van beweegbare bruggen. Verder is er veel aandacht voor de aanleg en vervanging van infrastructurele installaties.

Internationaal neemt de aanleg van infrastructuur toe. Dat resulteert in een grotere vraag om specifieke expertise, zoals op het gebied van (zink)tunnels. Om op deze vraag in te kunnen spelen werken wij samen met wereldspelers. Afhankelijk van de vraag kunnen dat zowel architecten, aannemers of andere ingenieursbureaus zijn. Een goede voorbeeld is ons permanente samenwerkingsverband in Tunnel Engineering Consultants.

Tegenover zeer grote projecten zoals de Noord/Zuidlijn staan veel kleinere, soms voor de gebruiker onzichtbare werkzaamheden. Wat groot en klein bindt, is de combinatie van bestaande en nieuwe technologie├źn. Steeds vaker gaat het daarbij niet alleen om het ontwerp, maar om de gehele ontwikkeling in een gebied in ruimtelijk-economisch perspectief.

De specialismen die wij daarbij kunnen inzetten zijn onder meer: