Infrastructurele constructies

De infrastructurele constructies die Witteveen+Bos ontwerpt en ontwikkelt zijn onder meer:

  • bruggen en viaducten
  • aquaducten
  • beweegbare bruggen
  • sluizen
  • tunnelbakconstructies en onderdoorgangen
  • geboorde, cut and cover en afgezonken tunnels
  • ondergrondse stations
  • ecoducten
  • geluidsschermen

Witteveen+Bos houdt zich voornamelijk bezig met de integrale advisering van bovengenoemde constructies. De werkzaamheden worden van initiatieffase tot oplevering en nazorg uitgevoerd. Onze opdrachtgevers zijn gemeenten, provincies, waterschappen, ProRail, Rijkswaterstaat en aannemers(-combinaties). In deze multidisciplinaire projecten wordt vaak de samenwerking gevonden met andere expertises binnen Witteveen+Bos om een zo compleet mogelijk advies te bieden.

Design and construct is een veel toegepaste contractvorm, waarin Witteveen+Bos de Ontwerp en Engineering voor zijn rekening neemt in nauwe samenwerking met de aannemer. Zo worden kennis en ervaring zo goed mogelijk benut. Daarnaast kunnen wij aan de kant van de opdrachtgever ook de contractvoorbereiding verzorgen op basis van Systems Engineering.