Hydrodynamica en morfologie

Hydrodynamica en morfologie zijn disciplines die zich richten op een optimale integratie van onze ontwerpoplossingen in een voortdurend veranderende omgeving. We maken gebruik van state-of-the-art computer modellen om golven, stromingen en sedimentbewegingen te simuleren langs de kust, in estuaria en rivieren en rond waterbouwkundige constructies. Decennia van nationale en internationale ervaring worden gecombineerd met state-of the-art kennis die voortdurend wordt verbeterd door middel van onze betrokkenheid bij onderzoeksprogramma's.

Wij leveren diensten op de volgende vakgebieden:

 • Delta’s en kusten
 • Havens
 • Rivieren, estuaria en meren
 • Offshore
 • Stroming en golven nabij kunstwerken

Maatwerk

Elk project vraagt om een aanpak op maat. We combineren onze wetenschappelijke kennis met de nieuwste modelleringtechnieken en met praktische ingenieurservaring. Verschillende softwarepakketten worden gebruikt om projectspecifieke modellen te ontwerpen die in onze projecten kunnen worden ingezet om ontwerpen te optimaliseren.

Binnen de verschillende vakgebieden, adviseren onze specialisten in onder meer de volgende onderdelen:

 • Getij en stormvloed (modellen: Simona, WAQUA, triwaq, Delft3D, Swash, CFD)
 • Golfcondities (modellen: Swan, Swash, Pharos, Mike, XBeach, CFD)
 • Rivierhydrodynamica en -morfologie (Delft3D, WAQUA, Sobek, Mike)
 • Detailstroming rond hydraulische constructies (model: CFD)
 • Kustevolutie (modellen: Unibest, XBeach, Swash, Durosta)
 • Baggerpluimen (model: Delft3D)
 • Saliniteit en temperatuur (koelwater) (model: Delft3D)
 • Havenoscillaties en downtime (modellen: Swash, Pharos, Mike, XBeach)
 • Sedimentatie van havens en scheepvaartkanalen (modellen: Delft3D)
 • Offshore pijpleidingen en free spans (model: CFD)

Projecten

In tal van projecten zijn onze voorspellingen van zeegang en morfologische effecten waardevolle input voor het ontwerp en de besluitvorming geweest. Bijvoorbeeld in de volgende projecten:

 • Hydro-morfodynamische modelstudie voor het optimalisatie van baggerwerkzaamheden in Darwin, Australië
 • Uitvoerige metocean studies voor tal van nieuwe havens in de Kaspische Zee en de Zwarte Zee
 • Integrity Management voor de Bacton-Balgzand aardgaspijpleiding in Nederland
 • Online golf waarschuwingssysteem voor de Noordzee
 • Hydro-morfologisch onderzoek getijdenenergie in het Grevelingenmeer, Nederland