1 2 3 4

Historie

In 1946 richtten ingenieurs W.G. (Willem) Witteveen (1891-1979) en G.S. (Goosen) Bos (1908-2004) het 'Stedebouwkundig advies- en ingenieursbureau Witteveen en Bos c.i.' op.

De heer Witteveen heeft van 1924 tot 1945 in Rotterdam gewerkt als chef Stadsuitbreiding en gebouwen, stadsarchitect, directeur Stadsontwikkeling, directeur van de Gemeentelijke Technische Dienst en als directeur van het Adviesbureau Stadsplan Rotterdam. De heer Bos heeft na zijn opleiding Weg- en Waterbouw aan de Technische Hogeschool Delft vier jaar gewerkt bij de Publieke Werken Amsterdam en zes jaar bij de gemeente Enschede. Hij maakte het ontwerp voor het centraal rioolstelsel van Enschede en de destijds grootste rioolwaterzuiveringsinstallatie van ons land.

De ontmoeting tussen deze twee mensen laat zich kenmerken door de factor toeval en de chemie tussen twee mensen. Op zeker moment kreeg Witteveen van iemand het advies om eens met Bos te gaan praten. Bos spreekt zelf over een ongeloofwaardig verhaal: 'Een halve dag na dit advies ontmoetten de bekende stedenbouwer en de volstrekt onbekende, zeventien jaar jongere civiel ingenieur elkaar, en in een uurtje praten na de lunch, was het besluit genomen een maatschap aan te gaan tot het gezamenlijk opzetten van een ingenieursbureau voor de stedenbouw en publieke werken.'

Het maatschapscontract was een luttel A4-tje en heeft twaalf jaar stand gehouden tot 1 januari 1958, toen Witteveen met pensioen ging. Vertrouwen en betrouwbaarheid vormden de basis voor een succesvolle samenwerking.

De heer Bos was een man met een duidelijke missie. Hij stelde: 'Wij werken om te helpen dat de mensen veilig kunnen wonen'. Daarnaast voelde hij zich een echte technicus 'die werkt in het spanningsveld van twee verantwoordelijkheden: de verantwoordelijkheid tegenover de opdrachtgever en de verantwoordelijkheid tegenover de maatschappij waarvan wij deel uitmaken.' Techniek was zijn lust en zijn leven en de wijze waarop hij met zijn vak bezig was, geldt nog steeds als een inspirerend voorbeeld.

Op dit moment is Witteveen+Bos uitgegroeid tot een van de toonaangevende ingenieursbureaus van Nederland met ruim 1000 medewerkers. W+B is klaar voor de toekomst en koestert de kritische kwaliteitskenmerken: deskundig, betrouwbaar en betrokken. Kenmerken die zeer goed aansluiten bij die van onze oprichters.