Geotechniek

Geotechniek omvat de vakgebieden funderingstechnieken en grondmechanica. Deze disciplines maken bij nagenoeg alle projecten op onze werkterreinen een wezenlijk onderdeel uit van de advisering. De werken in en met grond brengen risico’s met zich mee, met soms grote gevolgen. Juist het denken in geotechnische risico's en bijbehorende risicobeheersing is een niet te onderschatten deel van onze dagelijkse praktijk.

Witteveen+Bos is op geotechnisch gebied toonaangevend in Nederland en daarbuiten. Onze mensen beheersen het gehele geotechnische spectrum:

 • aardbevingsanalyse
 • trillingseffecten
 • hei-analyses
 • bouwkuipontwerpen
 • funderingsontwerpen voor waterbouw, gebouw en infrastructurele bouwwerken
 • offshore en onshore, soft soil engineering
 • ontwerpen van dammen, waterkeringen en andere grondconstructies
 • zettingsanalyses
 • bouwrijpmaak-advisering van wegen en terreinen
 • doorpersingen, gestuurde boringen en ander leidingwerk
 • folieconstructies
 • monitoringstechnieken
 • 3D grondprofielen
 • geavanceerde 3D modellering met Plaxis en Diana
 • advisering in arbitragezaken