1 2 3 4 5

Gebouwde omgeving

Hoe richten we een stedelijke omgeving in zodat mensen er gezond en veilig kunnen wonen en werken? Witteveen+Bos werkt samen met partners en stakeholders aan gedragen en juridisch houdbare besluiten om te komen tot een duurzame en klimaatrobuuste stedelijke omgeving.

Projecten op dit gebied lopen uiteen van planstudies en ontwerpadviezen tot duurzaam bouwen en verantwoorde besluitvorming. Om met alle betrokkenen tot gedragen besluiten te komen, combineren wij technische en procedurele kennis met proces- en omgevingsmanagement.

Tegenover een krimpende woningbouwmarkt is er in Nederland een toenemende vraag naar nieuwe, kleinschalige ontwikkelingen en naar herontwikkelingen, zowel vanuit publiek als privaat initiatief. Daarbij neemt de aandacht voor duurzaamheid, verduurzaming en voor stadsklimaat toe. Om een optimale bijdrage te leveren aan onze gebouwde omgeving vinden wij het van belang om op dit gebied een onderscheidende kennispositie in te nemen.

Gekoppeld aan de groei van de wereldbevolking en de economie is er internationaal sprake van een sterke groei van de grote steden. De complexe ruimtelijke opgave is vaak veel grootschaliger dan in Nederland. In veel bestaande steden zal de leefbaarheid verder onder druk komen te staan en aanleiding geven tot ingrepen in bijvoorbeeld de infrastructuur, het energietransport en de energietransitie.

Met onze expertise kunnen wij de meest geavanceerde oplossingen bieden in een groot aantal disciplines. Voorbeelden zijn: