Eigendomsstructuur

Het eigendom van Witteveen+Bos is gebaseerd op volledige financiële werknemersparticipatie. Dit betekent dat alle aandelen van Witteveen+Bos N.V. volledig in handen zijn van eigen medewerkers. Het participatiesysteem is uniek en past bij een kennisintensieve en hoogopgeleide organisatie als Witteveen+Bos. Het stimuleert de betrokkenheid en het ondernemerschap en draagt bij aan het succes en de continuïteit van ons bureau.

Medewerkers participeren als participant, partner, premiumpartner of seniorpartner. Participatie als partner is alleen mogelijk op uitnodiging van de directie. Seniorpartners, premiumpartners en partners worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders.

De participanten, 513 medewerkers, houden 16,0 % van de aandelen. Voor de 80 partners is 21,9 % van de aandelen beschikbaar. Er zijn 17 seniorpartners en 11 premiumpartners met gezamenlijk 62,1 % van de aandelen.