1 2 3 4

Delta's, kusten en rivieren

Veilig wonen en werken in een deltagebied is een complexe uitdaging. Die uitdaging vraagt om een integrale aanpak en om nieuwe concepten, zoals ‘bouwen met natuur’. Hierbij houdt Witteveen+Bos rekening met belangen als veiligheid, natuurlijkheid, economisch potentieel, leefbaarheid en duurzaamheid.

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma en het programma Ruimte voor de Rivier zorgen voor een investeringsimpuls in de natte waterbouw. Ook het Deltaprogramma biedt kansen. Onze ervaringen aan zowel publieke als private zijde geven ons op dit gebied een prima uitgangspositie.

Door de toenemende bevolking in delta’s, de stijgende levensstandaard en de klimaatveranderingen neemt ook internationaal de aandacht voor waterveiligheid toe. Dat uit zich in programma’s zoals het Deltaplan voor Bangladesh en Jakarta Coastal Sea Defense en advies op het gebied van flood management en early warning systems.

De toenemende belangstelling voor Building with Nature geeft de gelegenheid onze ecologische kennis veel breder in te zetten. Gekoppeld aan de groeiende economie en mondiale transporten is er internationaal ook een toenemende vraag naar advisering over havens, containerterminals, waterwegen en pijpleidingen.