CO2-prestatieladder

In 2008 heeft Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V. in het kader van haar ambities op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen voor het eerst de CO2-emissies van haar activiteiten in Nederland in kaart gebracht. Dit heeft geresulteerd in een CO2-voetafdruk over de jaren 2007 en 2004. Witteveen+Bos rapporteert sinds 2012 halfjaarlijks haar emissie-inventaris, de doelstellingen en de voortgang op deze doelstellingen. Over 2014 zijn de volgende rapportages beschikbaar:

Ook over de jaren 2008, 2009, 2010, 20112012 en  2013 is een CO2-voetafdruk van de activiteiten in Nederland gemaakt. In december 2012 heeft Witteveen+Bos het CO2-bewust Certificaat op niveau 5 met Branchegerichte Toelichting volgens de CO2-prestatieladder van SKAO behaald.

Het energiebeleid van Witteveen+Bos is verwoord in het Milieumanagementprogramma. De implementatie van dit programma ligt in handen van het MVO-team, de voortgang ervan is vastgelegd in het Milieujaarverslag 2015 en eerder in het  Milieujaarverslag 2014, Milieujaarverslag 2013, Milieujaarverslag 2012 en het Milieujaarverslag 2011.

De CO2-reductiedoelstellingen van Witteveen+Bos zijn verwoord in het jaarverslag:

In het communicatieplan Energieverbruik en CO2-reductie in bedrijfsvoering en diensten/producten is beschreven hoe Witteveen+Bos over deze onderwerpen intern en extern communiceert.