CO2-prestatieladder

In 2008 heeft Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V. in het kader van haar ambities op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen voor het eerst de CO2-emissies van haar activiteiten in Nederland in kaart gebracht. Dit heeft geresulteerd in een CO2-voetafdruk over de jaren 2007 en 2004. Het energiebeleid en de implementatie ervan ligt in handen van het MVO-team. De voortgang ervan is vastgelegd in het milieujaarverslag. Sinds 2016 zijn de emissie-inventaris (CO2-footprint), de doelstellingen en de voortgang op deze doelstellingen onderdeel van het milieujaarverslag:

CO2-footprint
De volgende CO2-footprintrapportages zijn ook beschikbaar:

Ook over de jaren 2008, 2009, 201020112012 en 2013 is een CO2-voetafdruk van de activiteiten in Nederland gemaakt. Witteveen+Bos beschikt over het CO2-bewust Certificaat op niveau 5 van de CO2-prestatieladder.

De CO2-reductiedoelstellingen van Witteveen+Bos zijn verwoord in het jaarverslag:

In het communicatieplan Energieverbruik en CO2-reductie in bedrijfsvoering en diensten/producten is beschreven hoe Witteveen+Bos over deze onderwerpen intern en extern communiceert. In de notitie reductiedoelstellingen per scope staan de afzonderlijke doelstellingen scope 1 en 2 van eis 3B1 van de CO2-Prestatieladder.