Certificeringen

Kwaliteit: ISO 9001

ISO 9001 is wereldwijd het bekendste en meest toegepaste certificeringschema als het gaat om kwaliteitsmanagementsystemen. Een belangrijk doel van ISO 9001 is het vergroten van de klanttevredenheid.

ISO 9001 certificaat van Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V.

 

UN Global Compact

De United Nations Global Compact is een strategisch beleidsinitiatief voor bedrijven die zich inzetten voor het afstemmen van hun activiteiten en strategieën met tien universeel geaccepteerde principes op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en anticorruptie. Witteveen+Bos onderschrijft deze principes en publiceert er jaarlijks over. Specifieke informatie over Witteveen+Bos is op de site van UN Global Compact in het Engels beschikbaar.

 

Broeikasgassen: CO2-Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een Nederlands schema met als doel om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Het schema sluit aan op de principes van zowel het GHG Protocol als ISO 50001.

CO2-Bewust certificaat van Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V.

 

Milieu: ISO 14001

ISO 14001 is wereldwijd het bekendste en meest toegepaste certificeringschema als het gaat om milieumanagementsystemen. Een belangrijk doel van ISO 14001 is om de milieu-impact zo klein mogelijk te houden. Witteveen+Bos heeft gekozen voor een verklaring van gelijkwaardigheid aan ISO 14001. Dit omdat binnen Witteveen+Bos CO2 verreweg de meest materiële milieu-impact is en omdat Witteveen+Bos beschikt over een CO2-Bewust certificaat.

Verklaring van gelijkwaardigheid aan ISO 14001 van Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V.

 

Veiligheid: Veiligheidsladder

De Veiligheidsladder is een Nederlands schema met als doel om het veiligheidsbewustzijn te vergroten. In het openbare register is informatie over onze certificering opgenomen.

Veilig Bewust Certificaat van Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V.

 

Veiligheid, gezondheid en milieu: VCA

VCA is in Nederland het meest gebruikte schema op gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Op de website van VCA is informatie over onze certificering opgenomen.

VCA**-certificaat van Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V.

 

Eisen voor de bekwaamheid van laboratoria: ISO 17025

ISO 17025 geeft algemene eisen voor de bekwaamheid van onder andere testlaboratoria. Witteveen+Bos kan verschillende milieumetingen op gebied van geur, emissies en geluid onder RvA-accrediatie uitvoeren. Ook op de website van de RvA is onder registratienummer L402 informatie over onze geaccrediteerde scope te vinden.

ISO 17025 certificaat van Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V.

Lijst van verrichtingen onder ISO 17025 accreditatie

 

(Water)bodemsanering: BRL SIKB 6000

De BRL SIKB 6000 is een Nederlands schema dat is ontwikkeld voor milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen, ingrepen in de waterbodem en nazorg. Op de website van RWS Leefomgeving is informatie over onze erkenning opgenomen. Op de website van KIWA is informatie over onze certificering opgenomen.

BRL SIKB 6000 certificaat van Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V.

 

Vervuilde grond

Vervuilde grond wordt in Nederland gezien als een afvalstof. Voor het inzamelen, vervoeren, handelen of bemiddelen van/in afvalstoffen is een vermelding op de VIHB-lijst verplicht bij de stichting NIWO. Op de website van NIWO is informatie over onze registratie opgenomen.

NIWO certificaat van Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V.