1 2 3 4

Energie, water en milieu

Schoon water uit de kraan en voor de industrie, schone energie en wonen op schone grond is nog niet vanzelfsprekend. Witteveen+Bos houdt zich bezig met wereldthema’s als energie, water en voedsel waarbij duurzaamheid, gezondheid en veiligheid een centrale rol spelen.

Energie moet duurzaam, betrouwbaar en in voldoende mate beschikbaar zijn. De ontwikkelingen op dit gebied vragen om aanpassing van de energievoorziening. Met onze adviezen en ontwerpen willen wij helpen dit te realiseren. Daarbij werken wij als een verbindende schakel tussen techniek en omgeving.

Op de Nederlandse watermarkt bevindt het toepassen van nieuwe technologieën zich in een stabiele fase. De focus ligt nu meer op renovatie, beheer en onderhoud. Wel is er ruimte voor niches als biogas, groengas en ontzouting. Internationaal neemt de vraag naar afval- en drinkwaterexpertise toe, vooral vanuit Afrika en Azië. Door de olie- en gasindustrie worden wij ingeschakeld om met onze waterengineering een optimale productie te realiseren.

Milieuadvisering voor overheden is vaak onderdeel van de voorbereiding van infrastructuur, of ingrepen in de natuur of de waterhuishouding. Dat geldt voor lucht, geluid, bodem en ook vergunningen. In Nederland werken we aan niches als gif- en reststoffen en geo-energie. Internationaal is er een zichtbare koppeling met de groei van de bevolking en de levensstandaard. Dat blijkt uit de aanpak van stortplaatsen, de sanering van brownfields en advisering rond sustainable mining.

Wij leveren op de werkterreinen energie, water en milieu een belangrijke bijdrage, mede door over de grenzen van de eigen disciplines heen te kijken en een integrale bijdrage te leveren. Als vakgebieden noemen wij: